Friday, November 21, 2008

สพท.กทม.3 แต่งตั้งโยกย้าย 9 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ซึ่งมีนายสมบัติ ขวัญดี ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ราย ได้แก่ น.ส.จรีย์พร โน้ตชัยยา ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.รร.) วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เป็น ผอ.รร.โฆสิตสโมสร, น.ส.อมราพร โพธิ์แดง ผอ.รร.บ้านปากคลองบางกระดาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ปราจีนบุรี เขต 1 เป็น ผอ.รร.วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน), นางเมตตา ศิริรัตน์ ผอ.รร.วัดช่างเหล็ก เป็น ผอ.รร.ประถมทวีธาภิเศก, นายเฉลิมพงษ์ ถนอมรัตน์ ผอ.รร.บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) สังกัดสพท.กทม. 2 เป็น ผอ.รร.วัดช่างเหล็ก, นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม ผอ.รร.สตรีวัดระฆัง เป็น ผอ.รร.ทวีธาภิเศก, นางสุรณี ทศิธร ผอ.รร.มหรรณพาราม เป็น ผอ.รร.สตรีวัดระฆัง, นายประเสริฐ ผุดผ่อง ผอ.รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม เป็น ผอ.รร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์, นางฉัฐชุลี เรืองศิริ ผอ.รร.พันท้ายนรสิงห์ สพท.สมุทรสาคร เป็น ผอ.รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม และ น.ส.ณิชาภา ประกายเกียรติ ผอ.รร.สตรีนนทบุรี บางใหญ่ สพท.นนทบุรี เขต 2 เป็น ผอ.รร.สวนอนันต์

นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผอ.สพท.กทม.3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เปิดเผยว่า ในการดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัด สพท.กทม.3 ดังกล่าว ทางสพท.กทม.3 ได้พิจารณาคำร้องขอย้ายของผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอย้าย ก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายได้พิจารณา หลังจากนั้นจึงได้นำเข้าสู่การประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั้งนี้ปัจจุบัน สพท.กทม.3 ได้ออกคำสั่งย้าย และแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวแล้ว ซึ่งผู้ได้รับคำสั่งจะต้องมอบหมายงานในหน้าที่ และเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2551.

ข้อมูลจาก www.dailynews.co.th

No comments: