Wednesday, June 24, 2009

สพฐ.สกัดร.ร.ขยายโอกาสแห่ขอเปิดม.ปลาย

คมชัดลึก : สพฐ.สกัดร.ร.ขยายโอกาสแห่ขอเปิดม.ปลายหวัง บางแห่งขอเปิดม.ปลายโดยไม่มีความจำเป็น แค่ผอ.ร.ร.อยากย้ายไปประจำร.ร.มัธยมอื่น

(23 มิ.ย.) นายรังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสพฐ.ว่า สพฐ.เตรียมปรับเกณฑ์ที่ใช้สำหรับพิจารณาอนุมติให้ร.ร.เปิดมัธยมปลาย เนื่องจากปัจจุบันมีโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาที่เปิดสอนแค่ระดับม.3 ขอขยายเปิดม.ปลายเพิ่มกว่าร้อยโรง ซึ่งบางแห่งขอเปิดมัธยมโดยไม่มีความจำเป็น สพฐ.จึงต้องปรับเกณฑ์ให้รัดกุม ซึ่งที่ประชุมได้ตั้ง นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการกพฐ. มาดูเรื่องการปรับเกณฑ์ดังกล่าว

นายรังสรรค์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน สพฐ.อนุมติให้ร.ร.ใดเปิดม.ปลายได้โดยพิจารณาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนม.ปลายพ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 และได้อนุมัติให้ร.ร.ขยายเปิดม.ปลายไปแล้วทั้งสิ้น 87 โรงเรียน เกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้พิตจารณาความพร้อมด้านต่าง ๆ ของร.ร.ที่ขอเปิดม.ปลายเป็นหลัก โดยโรงเรียนจะต้องมีนักเรียน 40 คนต่อห้อง มีห้องเรียนในระดับม.ต้นน้อยกว่า 5 ห้อง และต้องอยู่ในพื้นที่ ๆ ยังไม่มีร.ร.เปิด ม.ปลาย ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการเรียนต่อระดับม.ปลายในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ดังกล่าวกลับเป็นช่องโหว่ให้ผอ.ร.ร. ขอเปิด ม.ปลายโดยไม่จำเป็นเพื่อหวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตัวเอง ผู้บริหารร.ร.บางรายต้องการย้ายไปเป็นผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมที่ใหญ่กว่า แต่การย้ายกำหนดว่าจะต้องย้ายไปในโรงเรียนที่อยู่ในระดับเดียวกัน จึงต้องดำเนินการให้ร.ร.ที่ตัวเองอยู่เปิด ม.ปลายให้ได้ บางพื้นที่มี ร.ร.ที่เปิดม.ปลายอยู่ใกล้ ๆ นักเรียนสามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก แต่ผอ.ร.ร.กลับไปเกณฑ์เด็กในพื้นที่มาเข้าเรียนให้ครบ 40 คนต่อห้อง เพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ เพราะฉะนั้น สพฐ.จึงได้ปรับเกณฑ์การเปิดม.ปลายใหม่ ดูที่ความจำเป็นก่อน ส่งนความพร้อมร.ร.เป็นเรื่องรอง

ม.เอแบคฉลองครบ 40ปีเปิดศูนย์ปรึกษาธุรกิจฯ

คมชัดลึก : ม.เอแบคฉลองครบรอบ 40 ปี ชูบริการสาธารณะเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมายฟรี หวังให้เป็นที่พึ่งของนักกฎหมาย-ประชาชน


ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) กล่าวในการแถลงข่าวเปิด "ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" (ABAC Business Law Advisory Center) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กทม. ว่า ภารกิจอย่างหนึ่งของ ม.เอแบค คือการรับใช้ชาติและให้บริการต่อสาธารณะ ซึ่งยุคนี้เป็นยุคทองของนักกฎหมายมีกฎหมายต่างๆ ออกมา แต่ในส่วนของผู้ที่ทำธุรกิจนั้นไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย เมื่อทำธุรกิจแล้วจึงมีปัญหา ดังนั้น ม.เอแบคจึงเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมายขึ้นโดยให้บริการแก่นักธุรกิจ ประชาชน และนักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ม.เอแบค กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ม.เอแบคได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเปิดศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ (ICE Center) ขึ้น และในโอกาสที่ ม.เอแบคครบรอบ 40 ปี และวิทยาลัยบริหารธุรกิจครบรอบ 25 ปีในปีนี้ ม.เอแบคจึงจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมายขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอดการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ

นายวีรศักดิ์ อนุสนธิวงษ์ ผอ.ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมาย ม.เอแบค กล่าวว่า ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมายให้บริการแก่นักธุรกิจและประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ เช่น กฎหมายภาษี กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. ซึ่งตั้งอยู่ที่เอแบคซิตี้แคมปัส ห้างสรรพสินค้าเซ็น เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 14 ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กทม. โทร.0-2100-9115-8, citycampus@au.edu

เผยวิจัย“สัตตศิลา”สร้างนร.พึงประสงค์

คมชัดลึก :วช.เผยงานวิจัย “สัตตศิลา” สร้างนร.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้ทันรู้นำโลก เรียนรู้ชำนาญ เชี่ยวชาญปฏิบัติ รวมพลังสร้างสรรค์สังคม และรักษ์วัฒนธรรมไทย ใฝ่สันติ มั่นใจการศึกษาไทยดีขึ้น หากทุกฝ่ายช่วยกัน


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “เรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านการศึกษา “สัตตศิลา สู่โรงเรียน” โดยมี ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ วช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ หัวหน้าคณะงานวิจัยฯ กล่าวว่างานวิจัยดังกล่าวใช้เวลา 5 ปีในการดำเนินการจนกระทั่งสำเร็จเป็นองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา

โดยระยะแรกเป็นการศึกษาสภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาแนวคิดหลักการสัตตศิลา ระยะที่ 2 นำแนวคิดนวัตกรรมการปฏิบัติในโรงเรียนแกนนำ 10 แห่งในกรุงเทพฯ อุบลราชธานี พิษณุโลก สงขลา และฉะเชิงเทรา ในโรงเรียนเครือข่ายไม่น้อยกว่า 20 แห่ง ซึ่งผลการดำเนินการ ทำให้เกิดผลผลิตที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่าน เรียกว่าสัตตศิลา ซึ่งประกอบด้วย 7 หลักการ คือ 1.คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ หรือคุณลักษณะ 4 ร.ได้แก่ รู้ทันรู้นำโลก เรียนรู้ชำนาญ เชี่ยวชาญปฏิบัติ รวมพลังสร้างสรรค์สังคม และรักษ์วัฒนธรรมไทย ใฝ่สันติ

2.การพัฒนาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 3.การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 4.การจัดหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นรายบุคคล 5.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 6.การพัฒนาการรู้สารสนเทศ และ 7.บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนากลยุทธ์ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนการศึกษา สัตตศิลา สู่โรงเรียน เพื่อนำต้นแบบเผยแพร่ในวงกว้าง ซึ่งการขยายผลนี้ ได้สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่เป้าหมาย

“จากการนำไปทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง พบว่ากระบวนการพัฒนาการศึกษาไทย ต้องปรับกระบวนทัศน์การศึกษา คือ ทำให้ผู้เรียนรู้จักสร้างความรู้ให้เกิดขึ้น ไม่ใช่มาเรียนเพื่อมารับความรู้อย่างเดียว ต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการ ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษา และปรับบทบาทคนที่เกี่ยวข้อง นำกระบวนการคิดไปสู่ปฏิบัติ และวางคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ ซึ่งโรงเรียนนำร่องทั้งหมด มีนักเรียนลักษณะพึงประสงค์อย่างที่ต้องการ” ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าว

Thursday, June 4, 2009

อนุมัติ2.2พันล.ให้ทุนบัณฑิตวิทย์เรียนต่อเป็นครู.6พันแก้ขาดครู

คมชัดลึก :ครม.อนุมัติ2.2 พันล้านให้ทุนบัณฑิตวิทยาศาสตร์เรียนต่อเป็นครู 4,640 คนจบแล้วบรรจุเลย แถมทำงานไป 2 ปีให้ทุนเรียนต่อป.โทอีกจำนวนหนึ่งหวังแก้ปัญหา ร.ร.ขาดแคลนครูวิทย์ด้านนายกฯ สั่ง ศธ.เจียดงบ53 และงบกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มทั่วประเทศ

เมื่อวันที่3 มิถุนายน 2552 ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เสนอในส่วนของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) ระยะที่3 โดยจะให้ทุนบัณฑิตที่จบคณะวิทยาศาสตร์เรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู1 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นครูในโรงเรียนรัฐ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องที่โรงเรียนกำลังขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพอย่างหนัก

นายชัยวุฒิกล่าวอีกว่า โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ปี 2553-2560 รวมเป็นเวลา8 ปีแต่ละปีจะแจกทุน 580 ทุนทุนละ 1.4 แสนบาทต่อปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,640 คนรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 2,211 ล้านบาทเมื่อผู้รับทุนเรียนจบแล้วจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นครูทันที โดย ศธ.เตรียมอัตรารองรับไว้เรียบร้อยแล้วและเมื่อบรรจุเข้าทำงานได้ 2 ปียังมีสิทธิ์ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศได้อีก 2 ปีทุนละ 1.6 แสนบาทต่อปี และมีตำแหน่งรองรับการบรรจุให้ด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์สนใจที่จะเข้ามาเป็นครูมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

"ขณะเดียวกัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ ศธ.ไปหาวิธีการในการจัดสรรงบประมาณปี2553 และงบเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่2 ด้านการศึกษาสำหรับใช้ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพิ่มได้มากที่สุดทั่วประเทศ เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยให้ ศธ.ไปร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทย ซึ่งดูแลกรมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการ" นายชัยวุฒิกล่าว

ปฏิรูปฯรอบเพื่อ"คุณภาพการศึกษา"

คมชัดลึก : แม้โพลล์หลายสำนักฟันธงว่า "คุณจุรินทร์ลักษณ์วิศิษฏ์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "สอบผ่าน" หลังบริหารงานมาได้ 4-5 เดือน แต่สำหรับอดีตนักเขียนการ์ตูนชื่อดังในนาม "อู๊ดด้า" แล้ว เขากลับออกตัวว่าหน้าที่นี้เป็นของประชาชนคนไทย

"ผมไม่อยู่ในฐานะที่จะประเมินตัวเองได้ ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ประเมิน มีหลายเรื่องก้าวหน้า มีหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อน นี่เป็นครั้งแรก มีปัญหาบ้าง แต่ทุกอย่างแก้ไขได้ และประชาชนไม่ต้องห่วงกลัวถูกยกเลิกในปีต่อไป ผมยืนยันว่าในปีการศึกษา 2553 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี เอาไว้แล้ว 3 หมื่นล้านบาท"

ก้าวต่อไปของรัฐมนตรีหนุ่มเมืองพังงา วาดฝันเอาไว้ว่า จะเปิดเกมรุกเดินเครื่องปฏิรูปการศึกษารอบ 2 เต็มสูบหลังจากประเมินแล้วว่าการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกหลัง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้นั้น เป็นเพียงแค่การปรับโครงสร้าง มากกว่ามุ่ง "คุณภาพการศึกษา"

4 มิถุนายน 2552 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เป็นเจ้าภาพระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อหารูปแบบที่ชัดเจนว่า ก้าวต่อไปของการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง ถึงจะไปถึงเป้าหมายคือ "คุณภาพการศึกษา" ได้

โมเดลปฏิรูปการศึกษารอบ2 เป้าหมายใหญ่คือ "คุณภาพ" ต้องแปลเป็นแนวปฏิบัติไม่ใช่แค่ความฝัน คุณภาพไล่เรียงมาตั้งแต่ระดับอนุบาล การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งหมดนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไร

"การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเน้น 8 สาระวิชา แต่ 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เด็กไทยสอบตกหมด ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้ให้หมดสิ้น เวลานี้มีแผนมาแล้ว เช่น สังคมศึกษาก็แยกวิชาประวัติศาสตร์ออกมาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภาษาอังกฤษทำมา 3 ปี คะแนนโอเน็ตเพิ่มขึ้นทุกปี เช่นเดียวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และไอที ต้องมีแผนพัฒนา รวมถึงการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปด้วย"

เหนืออื่นใดเมื่อเรียนถึงชั้นม.3 เด็กต้องมีทางเลือกมากขึ้น อาจจะเรียนต่อสายสามัญ หรือสายอาชีพที่เด็กถนัด เมื่อเรียนจบแล้วสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของสังคม

"ครูแนะแนวจะมีบทบาทสำคัญมากเมื่อเด็กเรียนถึงชั้นม.3 ผมอยากให้สัดส่วนเด็กเรียนต่อระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพเท่าๆ กัน คือ 50 ต่อ 50 ไม่ใช่ 60 ต่อ 40 เช่นทุกวันนี้ ผมสนับสนุนให้เรียนปวช.,ปวส. มากขึ้น เมื่อเด็กเรียนม.6 ครูแนะแนวจะต้องดูแลใส่ใจเด็กว่าแต่ละคนจะพัฒนาศักยภาพด้านไหนได้บ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการศึกษาแบบคอขวด ที่มุ่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น ปีนี้ผมทำเยอะ เปิดช่องให้กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ถึง 400 สาขาขาดแคลน เรียนจบแล้วมีงานรองรับจริง"

กระนั้นเวลา 5 วันตามระบบราชการไทย ดูเหมือนว่าไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาชาติได้ ดังนั้นแม้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการมักจะถูกเชิญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าร่วมประชุม หาทางแก้ไขปัญหาการศึกษารายวันอยู่บ่อยๆ ท่ามกลางกระแสข่าวอาจจะมีการย้ายฟ้าผ่า "5 เสือศธ." คนใดคนหนึ่ง ที่เล่นบทเป็นไอ้เข้ขวางคลอง มากกว่าให้ความร่วมมือ

"ผมมีความสุขที่ได้ทำงานด้านการศึกษา แม้ไม่เห็นผลในระยะสั้น แต่งานการศึกษาเป็นงานสร้างคน สร้างชาติจริงๆ 4 เดือนผมทำงานได้เยอะภายใต้กลไกของระบบราชการที่มีความจำกัด ผมไม่มีความคิดจะย้ายคน ผมคิดแต่ว่าจะบริหารจัดการคนคุณภาพกระทรวงศึกษาฯ ให้ดีที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของชาติได้อย่างไร" รมว.ศึกษาธิการ กล่าวทิ้งท้าย

ครม.อนุมัติร่างพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คมชัดลึก : นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ฉบับที่ ..)พ.ศ… . ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาต่อไป ทั้งนี้กระทรวงการคลัง เสนอว่า จากแนวทางตามมติครม.เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2551 และ 13 พ.ค. 2552

มีวัตถุประสงค์ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กู้ยืมเงิน แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา จึงต้องเพิ่มบทบาทภาระหน้าที่ให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต โดยการให้กู้ยืมแก่นิสิตหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายแห่งรัฐด้านการศึกษา และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติครม.ดังกล่าว จึงควรปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2541

โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว คือ 1 .เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การให้กู้ยืม แก่นิสิตหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 2 .เพิ่มอำนาจของกองทุนในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององทุน และระดมเงินทุน โดยการกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ และการแปลงสินทรัพย์เนหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจัดระบบบัญชี เพื่อรองรับกิจกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้น 3 .แก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน 4 .แก้ไขอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน และกำหนดให้เป็นผู้แทนของกองทุน ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 5 .แก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบัญชี 6 .แก้ไขอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยตัดเรื่องการดำเนินคดีไปกำหนดเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ และ 7 .เพิ่มเติมเงื่อนไขการระงับหนี้เงินกู้ยืม

สพฐ.เผยผลการเรียนเด็ก3จว.ใต้ดีขึ้น

คมชัดลึก :สพฐ.เผยผลการเรียนเด็ก3 จ.ชายแดนภาคใต้ ดีขึ้นอย่างชัดเจน หลังรอบปีที่ผ่านมาใความสงบมากขึ้น

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2552 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า รอบปี 2550 ที่ผ่านมา มีความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น ร.ร.จึงสามารถเปิดสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2551 ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2550 ยืนยันได้จาก คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หรือ National test (NT) หรือคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ (O-NET) เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สูงขึ้นเกือบทุกวิชาในทุกช่วงชั้น คือ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6

ทั้งนี้ ระดับชั้น ป.3 เป็นการเปรียบเทียบผลการจัดสอบ NT ซึ่งสอบทั้งหมด 2 วิชาคือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนน NT ของ สพท. นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต 3 ปัตตานี เขต 3 และ ยะลา เขต 3 ทำคะแนนดีขึ้น ทั้ง 2 วิชา ส่วน ระดับชั้น ป.6 ซึ่งมีการสอบ NT ในปี 2550 และสอบ O-NET ปี 2551 ทั้งหมด 5 วิชา คือ ไทย คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ อังกฤษและสังคมศึกษา พบว่า 4 เขตพื้นที่ เช่น นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต3, ยะลาเขต 1 และยะลาเขต 3 มีคะแนนดีขึ้น 4 วิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย

เลขาธิการกพฐ. กล่าวอีกว่า ระดับ ม.3 เป็นการเทียบระหว่าง NT ในปี 2550 กับคะแนน O-NET ในปี51 ซึ่งสอบทั้งหมด 5 วิชา คือไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ พบว่า นราธิวาสเขต 1 และเขต 3 ทำคะแนนดีขึ้น 4 วิชา ยกเว้นภาษาไทย แต่นราธิวาส 2 ไม่มีคะแนนวิชาใดดีขึ้น ขณะที่ ยะลา เขต 1 และยะลา เขต 3 ดีขึ้นทุกวิชายกเว้นภาษาไทยเช่นกัน แต่ยะลา เขต 2 ดีขึ้นเฉพาะวิทยศาสตร์ และสังคม ส่วนปัตตานี เขต 1 ทำคะแนนดีขึ้น ในวิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ปัตตานี เขต 2 ไม่มีวิชาใดคะแนนดีขึ้น และปัตตานี เขต 3 ทำคะแนนดีขึ้น ในวิชาวิทยาศาสตร์

คุณหญิงกษมา กล่าวต่อไปว่า ระดับ ม. 6 สอบ 5 วิชา คือ ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดย นราธิวาส เขต 1 และนราธิวาส เขต 1 ทำคะแนนดีขึ้นวิชาเดียว คือ คณิตศาสตร์ นราธิวาส 3 ทำคะแนนวิชาวิทยศาสตร์และอังกฤษ ดีขึ้น ส่วน ปัตตานี เขต 1 ทำคะแนนดีขึ้นวิชาเดียว คือ คณิตศาสตร์เช่นกัน ปัตตานี 2 และ 3 ทำคะแนนดีขึ้นในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ยะลา เขต 1 ยะลา เขต 3 ทำคะแนนดีขึ้น ในวิชา คณิตศาสตร์ ยะลา เขต 2 ทำคะแนนดีขึ้น ในวิชา วิทยาศาสตร์

“รอบปีที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคใต้ได้เกิดความสงบมากขึ้น ร.ร.เปิดสอนได้มากขึ้น ครูมีเวลาอยู่ในร.ร.เต็มที่ขึ้น เด็กจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในภาคใต้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดที่สุดในประเทศ อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้จัดทีมเจ้าหน้า 3 ทีม ลงไปใน 9 เขตพื้นที่การศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามหลังเปิดภาคเรียน พบว่า ทั้ง 3 จังหวัดได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ว่าราชการจังหวัด กองกำลังที่ดูแลความสงบในพื้นที่เป็นอย่างดีมาก ” เลขาธิการกพฐ. กล่าว

Tuesday, June 2, 2009

"iRAP RIDER"พระนครเหนือคว้าแชมป์หุ่นยนต์มหา'ลัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (30 พ.ค.) ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 รอบชิงชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและยุวชน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ยุวชน และ TPA PLC Competition


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (30 พ.ค.) ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 รอบชิงชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและยุวชน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ยุวชน และ TPA PLC Competitionสำหรับการแข่งขันยุวชน กรังด์ปรีซ์ ระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนเข้าร่วม 224 ทีม จาก 103 โรงเรียน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การแข่งขันหุ่นยนต์เล่นยิมนาสติก หุ่นยนต์อัศวิน และหุ่นยนต์เล่นละคร ในแนวคิดหุ่นยนต์เที่ยวไทย นอกจากนี้ ยังมี TPA PLC Competition การแข่งขันหุ่นยนต์ทอยหลุม ที่มีนักศึกษาเข้าร่วม 63 ทีม จาก 33 สถาบัน เป็นการนำแนวคิดเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านมาประยุกต์เข้ากับการแข่งขัน

ส่วนการแข่งหุ่นยนต์ระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นไฮไลท์ เนื่องจากเป็นการหาทีมตัวแทนประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติ ABU ROBOT CONTEST ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม iRAP RIDER จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยต้องรอแข่งกับทีมจากอาชีวะอีกครั้งในวันที่ 13-14 มิ.ย.นี้ ที่เมืองทองธานี เพื่อลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อเกมว่า “ร่วมตะลุยลั่นกลองชัย” หรือ Travel Together for the Victory Drumทีม iRAP RIDER เล่าถึง เทคนิคการคว้าแชมป์ ว่า ใช้เวลาเตรียมตัวกว่า 1 เดือน ซ้อมเกี่ยวกับความเร็ว รวมทั้งปรับปรุงเทคนิคการบังคับ สำหรับการแข่งครั้งนี้ต้องบังคับหุ่นยนต์ออโต้และหุ่นบังคับมือ ให้ร่วมเดินทางฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ พาผู้โดยสารข้ามภูเขาไปตีกลองชัยภายในเวลา 3 นาที ทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ ดังนั้น ความเร็วจึงเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอแข่งกับทีมจากอาชีวะ คงต้องปรับปรุงเทคนิคการบังคับหุ่นให้ง่ายและฝึกความเร็วควบคู่ไปด้วยสำหรับผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน กรังด์ปรีซ์ 3 ประเภท คือ หุ่นยนต์เล่นละครเที่ยวไทย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SKN-3 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ประเภท Robo Knight 2552 ได้แก่ ทีม Wonderer โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ประเภทหุ่นยนต์ยิมนาสติก ได้แก่ ทีมลูกแม่รำเพย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประเภท TPA PLC Competition หุ่นยนต์ทอยหลุม หรือ ROBO Pitch&Toss 2009 ได้แก่ ทีมก้านกล้วย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งหมดจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล.

ออมสินปรับเกณฑ์เพิ่มเงินกู้ครู 6 แสนเปิดช่องรีไฟแนนซ์

คมชัดลึก : ออมสิน เพิ่มวงเงินกู้ครูสูงสุดรายละ 6 แสน จากเดิม 2 แสนบาท พร้อมคิดดอกเบี้ยแบบคืนกำไรแค่ 5.85% ต่อปี ให้สิทธิ์ทั้งสมาชิกใหม่และลูกหนี้รีไฟแนนซ์ เริ่มเปิดให้กู้ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดให้บริการสินเชื่อสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการที่ 5 ภายใต้ชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไข เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ช.พ.ค. ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 6 แสนบาท จากเดิม 2 แสนบาท พร้อมขยายระยะเวลาชำระคืนเงินนานถึง 10 ปี คิดดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา (เอ็มแอลอาร์) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 5.85% ต่อปี

ทั้งนี้มีเงื่อนไขเพียงผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ ขณะที่สมาชิก ช.พ.ค.ในโครงการ 1-4 ยังสามารถยื่นกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่นหรือหนี้นอกระบบ (รีไฟแนนซ์) เพื่อมาเข้าโครงการ 5 ได้ซึ่งจะเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อคลายกังวลในการดำรงชีพอีก ทั้งยังสามารถนำไปเสริมรายได้ ชำระหนี้สินอื่นๆ และยังนำไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อตัวเองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติต่อไป

ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.กว่า 7.24 แสนราย ตั้งแต่เปิดโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค.มาตั้งแต่ปี 2548 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 226,659 ราย ส่วนสมาชิกผู้ที่สนใจ สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แฉ!นศ.เป็นหนี้หอพัก3.5ล.

คมชัดลึก : ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน กล่าวถึงการโอนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้แก่นักศึกษาว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับเงินส่วนค่าครองชีพแล้ว แต่การโอนเงินค่าครองชีพตามวันเกิดนั้น บางคนนำไปเลี้ยงฉลองวันเกิด เลี้ยงเพื่อน จึงอยากให้เปลี่ยนการโอนเงิน กยศ.อาจโอนต้นเดือนให้นักศึกษา เพื่อรู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน

ผศ.ชูชัย กล่าวอีกว่า ปีการศึกษา 2552 นักศึกษา มทร.อีสานทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ขอนแก่น และสกลนคร ยื่นกู้ กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมผูกขาดรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทั้งหมด 9,534 คน ประมาณ 46.63% ของนักศึกษาทั้งหมด 20,336 คน แต่มีผู้กู้ยืมได้ 8,260 คน มหาวิทยาลัยเตรียมการช่วยเหลือ เช่น ให้ผ่อนผันค่าลงทะเบียน มีทุนการศึกษา จ้างงาน หางานให้ทำ

"นักศึกษาได้ค่าครองชีพ 2,000 บาทต่อเดือน ไม่พอใช้จ่าย และค่าหอพัก ทำให้มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งยังไม่จ่ายค่าหอพักให้แก่มหาวิทยาลัยรวมเป็นเงิน 3.5 ล้านบาท จึงอยากให้เพิ่มค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาที่อยู่หอพัก" ผศ.ชูชัยกล่าว

จุรินทร์จี้โรงเรียนเอกชน คืนค่าเทอมผู้ปกครอง

รมว.ศึกษาธิการสั่งการ สช.ประสานโรงเรียนเอกชน และอาชีวศึกษาเอกชน ให้คืนเงินผู้ปกครอง หลังพบว่ายังเรียกเก็บในอัตราเดิม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าววันนี้ (1 มิ.ย.) หลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยให้ สช.ประสานกับโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ให้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในส่วนค่าเล่าเรียน ให้โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น เนื่องจากรัฐบาลให้เงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ในการจัดการศึกษา เพิ่มขึ้นจากเดิม 60% เป็น 70% แต่ที่ผ่านมา ตนทราบข่าวว่า ยังคงมีโรงเรียนเรียกเก็บเงิน จากผู้ปกครอง ในอัตราเดิม ซึ่งหากเป็นจริง โรงเรียนจะต้องคืนเงินให้กับผู้ปกครอง เพราะการที่รัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ก็เพื่อต้องการลดภาระของผู้ปกครอง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ส่วนชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนนั้น หากที่ผ่านมา โรงเรียนใดไม่ปฏิบัติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ ให้ดำเนินการให้ถูกต้อง โดยผู้ปกครองที่ซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนแล้ว ให้นำใบเสร็จมาแสดง และให้โรงเรียนจ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง พร้อมกันนี้ ยังให้ สช.ติดตาม และเร่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ หากพบว่ามีสถานศึกษาใด ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ถือว่ามีความผิด และให้ลงโทษตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการยังให้ สช.จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ พร้อมกับมอบนโยบายโครงการ 3 ดี

จี้ ร.ร.เอกชนคืนเงินผู้ปกครอง

ตามโครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเก็บเงินผู้แกครองเพียง30%ในส่วนของค่าเล่าเรียน แต่ที่ผ่านมา ร.ร.เรียกเก็บเงินในอัตราเดิม ...

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าได้หารือโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยให้ สช.ประสานกับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ให้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของค่าเล่าเรียนให้โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครองเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น เนื่องจากรัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 แต่ที่ผ่านมาตนทราบข่าวมาว่ายังคงมีโรงเรียนเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองในอัตราเดิม ซึ่งหากเป็นจริงโรงเรียนจะต้องคืนเงินให้กับผู้ปกครอง

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ส่วนชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน หากที่ผ่านมาโรงเรียนใดไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายก็ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ปกครองที่ซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนไปแล้วให้นำใบเสร็จมาแสดงและทางโรงเรียนต้องจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง พร้อมกันนี้ให้ สช.ติดตามและเร่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ หากพบว่ามีสถานศึกษาใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายถือว่ามีความผิดและให้ลงโทษตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ให้ สช.จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนและอาชีวศึกษาเอกชนมาประชุม เพื่อทำความเข้าใจนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบนโยบายโครงการ 3 ดี.

ก.วิทย์ฯ เตรียมใช้ธีออส ช่วยงานในชายแดนใต้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมใช้ดาวเทียมธีออส ลดการเกิดเหตุรุนแรง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (1 มิ.ย.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ใช้ข้อมูล จากดาวเทียมธีออส หรือ ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย “ธีออส ดาวเทียมไทย พร้อมใจ ให้บริการ” ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดใช้ข้อมูล อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ขณะนี้ ได้กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ จากภาพถ่ายดาวเทียมธีออส หรือ ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย ให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวง โดยมุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ภายในประเทศ โดยเฉพาะการสำรวจพื้นที่น้ำท่วม น้ำแล้ง รวมทั้งพื้นที่การเกษตรต่างๆ ล่าสุด ยังมีแผนจัดทำโครงการนำร่องการใช้ประโยชน์ในภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยจะใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมธีออส และดาวเทียมอื่นๆ บอกรายละเอียดภูมิประเทศของภาคใต้ ทั้งแม่น้ำ บ้านเรือน พร้อมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลประชากร เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดปลีกย่อย เกี่ยวกับอาชีพ ศาสนา และจำนวนคน โดยทั้งหมดจะทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของชุมชน ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งความเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชญากรด้วย

"คาดว่าจะนำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใน 1-2 เดือนนี้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องความมั่นคง จะทำให้ทราบว่าขณะนี้ มีประชากรเท่าไหร่ เชื้อชาติ ศาสนาใด คล้ายๆ สำมะโนครัวประชากร และหากมีปัญหาเรื่องความไม่สงบก็จะสามารถติดตามประชากรที่ต้องสงสัยได้ นอกจากนี้ ยังให้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพของดาวเทียมธีออสเกี่ยกับการจัดทำ แผนที่ความละเอียดสูง เพื่อนำมาทำเป็นโฉนดที่ดินแบบใหม่แทน น.ส.3 โดยจะมีความละเอียดสูง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ขณะนี้ดาวเทียมธีออสยังไม่มีความสามารถในการถ่ายภาพลักษณะดังกล่าว แต่จะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบพิเศษขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านนี้โดยเฉพาะ" คุณหญิงกัลยากล่าว

ด้าน รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. กล่าวว่า การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมธีออส จะมุ่งเน้นภายในประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการจัดทำข้อมูลด้านป่าไม้ พื้นที่ไฟป่า นอกจากนี้ ยังมีประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศ ที่สนใจขอรับบริการ ซึ่งล่าสุดมี 7 ประเทศ ที่อยู่ระหว่างติดตั้งสถานีรับสัญญาณภาพจากดาวเทียมธีออส คือ สวีเดน เปรู ฝรั่งเศส จีน นอร์เวย์ บราซิล และเวียดนาม

อดีตรมช.ศธ.จวกเพิ่มเขตพื้นที่ชายแดนใต้เหลว

ขอให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังไปยังเขตพื้นที่ฯห่างไกลให้เหมาะสมและติดตามให้ความช่วยเหลือ สพท.ในการทำงานอย่างใกล้ชิด เชื่อจะช่วยแก้ปัญหาได้

ดร. รุ่ง แก้วแดง อดีตรมช. ศึกษาธิการ กล่าววันนี้ (1 มิ.ย.) ว่า ขณะนี้พื้นที่ใน 3จังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างประสบปัญหาด้านการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สมัยที่มี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้มีมติเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษาใน 3จังหวัดชายแดนใต้อีกจังหวัดละ 1 เขต ทำให้ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีสพท.จังหวัดละ 3 เขต ซึ่งการเพิ่มเขตพื้นที่ฯ ดังกล่าว ถือเป็นความผิดพลาดอย่างมากเพราะการแบ่งเขตพื้นที่ใหม่นั้น แบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ทำให้พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและเป็นพื้นที่สีแดงที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบถูกจับไปรวมกันอยู่ในเขต 3ของแต่ละจังหวัด

อดีตรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะเดียวกันกรอบอัตรากำลังใน สพท.ที่เพิ่มขึ้นใหม่ก็มีไม่เพียงพอทำให้การทำงาน และการนิเทศก์ติดตามผลการจัดการศึกษาของ สพท.ไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเมื่อพื้นที่ดังกล่าวมีสพท.ไปตั้งอยู่ ก็ทำให้ข้าราชการที่จะไปช่วยพัฒนาการศึกษา จากส่วนกลางไม่ค่อยได้ลงไปดูแลในพื้นที่ เนื่องจากเห็นว่ามีผู้อำนวยการ สพท.ดูแลอยู่แล้ว

“เมื่อแบ่งเขตพื้นที่ฯเพิ่มขึ้นมาแล้ว แทนที่การบริหารงานจะดีขึ้น แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครเข้าไปเหลียวแลเพราะเข้าใจว่ามี สพท.ไปตั้งอยู่แล้ว ขณะที่ข้าราชการในสพท.ก็ทำงานกันอย่างยากลำบากเพราะอัตรากำลังไม่เพียงพอ อีกทั้งส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวกันอยู่ในเขตพื้นที่ฯในเมือง ทั้งที่งานของ สพท.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ลดน้อยลงไปกว่า 80% เพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งเป็นสถานศึกษาส่วนใหญ่ในพื้นที่ไปขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ดังนั้นจึงควรเกลี่ยอัตรากำลังจาก สพท.ในเมืองมายัง สพท.ที่อยู่ห่างไกล และศธ.ยังคงต้องเอาใจใส่ดูแล สพท.ที่อยู่ห่างไกลเป็นพิเศษเหมือนที่ผ่านมา” ดร. รุ่ง กล่าว

ดร.รุ่ง กล่าวด้วยว่า แม้การเพิ่ม สพท.ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่การจะกลับไปใช้ สพท.เท่าเดิม หรือแบ่งเขตใหม่นั้น ก็เหมือนการปรับโครงสร้างที่ไม่สิ้นสุด จึงขอให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังไปยังเขตพื้นที่ฯห่างไกลให้เหมาะสมและติดตามให้ความช่วยเหลือ สพท.ในการทำงานอย่างใกล้ชิด ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้

เผยนร.-นศ.กว่า 8 แสนแห่ยื่นขอกู้เงิน กยศ.

ผจก.กยศ.เผย 3 เดือน มีนักเรียน-นักศึกษาขอยื่นกู้เงินแล้ว 824,000 ราย จากเป้าหมายให้กู้ได้ 980,000 ราย เตือนหมดเขตขอกู้ได้ 10 มิ.ย.นี้ ก่อนหมดสิทธิ์...

นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าววันนี้ (1 มิ.ย.) ว่า หลังจาก กยศ. เปิดให้นักเรียนนักศึกษายื่นคำร้องขอกู้เงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-10 มิ.ย.นี้ ปรากฏว่าถึงขณะนี้ มียอดผู้ยื่นกู้ทั้งรายเก่า และรายใหม่จำนวน 824,000 ราย และน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าปีนี้จะมีผู้กู้ทั้งสิ้น 980,000 ราย

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กยศ. ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้กับผู้กู้ในระดับชั้นมัธยมปลายตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลายร้อยล้านบาท ส่วนระดับอุดมศึกษา กยศ.จะเริ่มโอนเงินให้ในต้นเดือน มิ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม เหลือเวลาอีกเพียง 10 วัน จะหมดเขตยื่นคำร้องขอกู้จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็น เร่งดำเนินการยื่นคำร้อง เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสทางการศึกษา

สำหรับสัดส่วนของผู้กู้ระดับชั้นมัธยมปลายกับระดับอาชีวศึกษา นพ.ธาดา กล่าวว่า เป็นไปตามนโยบายที่วาง ไว้ คือ มีจำนวนผู้กู้ใกล้เคียงกัน ส่วนกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) นั้น จะเริ่มเปิดให้กู้หลังจากดำเนินการปล่อยกู้ กยศ. เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวถึงการจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ประจำปีงบประมาณ 2552 สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่ได้ชำระหนี้ กยศ. ติดต่อกัน 5 ปี หรือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้รุ่นปี 2542 - 2548 ว่า ขณะนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้กู้ยืมที่ค้างชำระเข้าโครงการไกล่เกลี่ยฯ ทั้งหมด 29,000 ราย ใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าหนี้ทั้งสิ้น 3,011 ล้านบาท จากปีที่แล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 7,000 ราย ซึ่งยืนยันว่าการดำเนินโครงการนี้มีความคุ้มค่า เพราะยังสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องส่งฟ้องดำเนินคดีผู้กู้รายละประมาณ 5,000 บาท หรือรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 150 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่โดยภาพรวม ถือว่าผู้กู้มีความตระหนักต่อหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้ชำระหนี้ปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 73 ขณะที่ปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 70

Monday, June 1, 2009

'ดร.รุ่ง'สวดการศึกษาไทยมาตรฐานตํ่า

ที่โรงแรมอมารีออคิด รีสอร์ทฯ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 พ.ค. มีการจัดเสวนาเรื่อง “การศึกษาไทยในภาวะวิกฤตของประเทศ” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง อดีต รมช.ศึกษาธิการ กล่าวยอมรับว่าคุณภาพการศึกษาของไทยต่ำ และมีความอ่อนแอตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา “ทุกครั้งที่เกิดอะไรกับประเทศไทย การศึกษาจะตกเป็นจำเลยทุกครั้ง แต่ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าคุณภาพการศึกษาไทยทั้งต่ำและเตี้ยคู่กันจริง ๆ เราอ่อนแอตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา โดยเฉพาะอุดมศึกษาทุกวันนี้แต่ละมหาวิทยาลัย เหมือนแค่ร้านสะดวกซื้อที่ไม่ได้สอนคนแต่มีไว้ขายปริญญา มีการเปิดศูนย์สาขาขยายไปทั่ว บางแห่งก็ไปเช่าสถานที่โรงเรียนประถมหรือโรงแรม และมีการพูดกันว่าหากใครอยากได้ปริญญาโทก็จ่าย 1 แสน จ่ายครบจบแน่ ส่วนระดับปริญญาเอกก็ 3 แสนบาท และบางแห่งยังมีเงินให้กู้เรียนได้อีกด้วย ซึ่งผมกำลังคิดว่าจะฟ้องศาลปกครอง เพราะหากเราปล่อย ให้สถาบันเหล่านั้นผลิตคนไม่มีคุณภาพ ออกมาก็จะส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมาก”

ดร.รุ่ง ยังกล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี 2542 มีอุปสรรคสำคัญคือ การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่ได้มีการให้ความรู้แก่นักการเมือง ทำหลายเรื่องพร้อมกันมากเกินไป ขาดผู้นำที่เข้มแข็งและที่สำคัญมีแต่คนพูด แต่ไม่มีคนทำ ดังนั้นในการปฏิรูปการศึกษารอบสองที่จะทำใหม่นั้น ตนเห็นว่าจะต้องขับเคลื่อนด้วยพลังของประชาสังคมจะดีกว่า เพราะเราตั้งความหวังกับการเมืองไม่ได้แล้ว เพราะระบบการเมือง ในบ้านเราตายหมดแล้วในทุกระดับตั้งแต่การเมืองระดับชาติถึงการเมืองระดับท้องถิ่นและเหม็นเน่าด้วย ส่วนระบบราชการก็ตายแล้วเช่นกันไม่ว่าทุ่มเงินลงไปเท่าใดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา

ขณะที่ ศ.ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ในฐานะกรรมการสภาการศึกษา กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับครู แต่ตนหมดหวังกับระบบการผลิตและพัฒนาครูของเรา อีกทั้งระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูก็ล้มเหลว มีการวิ่งเต้นกันแหลกลาญ กว่าร้อยละ 80 เป็นการวิ่งเต้นทั้งหมด ทั้งการวิ่งเต้นจากผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ ข้ามทั้งระบบและไม่ใช้หลักคุณธรรม หรือการวิ่งเต้นย้ายครูข้ามโรงเรียน ข้ามเขตพื้นที่ฯ ส่วนที่เป็นปัญหามานานคือการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ 2 ขั้น รวมถึงการทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทย ฐานะก็มีการพัฒนา จากเมื่อก่อนใช้วิธีจ้างทำ ก็มาเป็นการวิ่งเต้นกับผู้อ่านผลงานวิชาการเพื่อให้ผ่านการพิจารณา แต่ปัจจุบันไปไกลถึงขนาดที่ผู้ตรวจผลงานเป็นฝ่ายโทรศัพท์ไปถามเองเพื่อเรียกร้องเงินทอง หากเราไม่ทบทวน สิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งเลวร้ายมากขึ้น ที่สำคัญเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของครูที่ดีและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

“ผมอยากเสนอว่าการให้ความก้าวหน้าแก่ครู ควรวัดจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับตัวนักเรียน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ครูต้องใส่ใจกับคุณภาพการสอน อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งคนดีเข้ามาเป็นครู เช่น ผู้ที่จบหลักสูตรครู 6 ปีจะได้ค่าตอบแทนเท่ากับหมอ เป็นต้น” ศ.ศรีราชากล่าว.

มมร.ตั้งรร.สาธิตอุ้มเด็กจน

พระศรีญาณโสภณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า ตามที่ มมร.ได้ดำเนินการโครงการช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจน โดยส่งให้ไปบวชเรียนตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่าง ๆ ซึ่งปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบแล้วต้องการได้รับปริญญา โดยไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่ง มมร.เห็นว่าหากมีการตั้งโรงเรียนขึ้นมาเองจะทำให้มีความสะดวก และนักศึกษาพระได้เรียนตรงสายมากขึ้น ดังนั้น มมร.จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มมร. ขึ้น โดยเปิดสอนทั้งแผนกสามัญศึกษา และแผนกธรรม-บาลีควบคู่กัน ซึ่งผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะเป็นโครงการที่ต้องการช่วยเหลือเด็กยากจนให้ได้รับการศึกษา และเมื่อจบชั้นม.6 ก็จะเปิดโอกาสให้เข้าไปศึกษาต่อใน มมร.ด้วย

พระศรีญาณโสภณ กล่าวต่อไปว่า ในปีการศึกษา 2552 นี้เป็นปีแรกที่โรงเรียนสาธิต มมร.เปิดทำการสอน โดยมีนักเรียนรุ่นแรก 60 รูป จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 ทั้งสายสามัญฯ และธรรม-บาลี แบ่งเป็นสายสามัญฯ 3 ชั่วโมง และธรรม-บาลี อีก 3 ชั่วโมง ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม นอกจากนี้จะมีการสอนแนวทางการเทศน์ การจัดรายการวิทยุธรรมะ สอนการพูดภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีรายวิชาที่ให้นักเรียนออกไปฝึกประสบการณ์ในการเทศน์สั่งสอนด้วย เพราะปัจจุบันจำนวนพระนักเทศน์ที่เก่ง ๆ มีจำนวนลดลง.

ศธ.เร่งยุทธศาสตร์3ดีปั้นคนไทยในอนาคต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว. ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการ 3 ดี (3D) ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีใน 3 ด้าน คือ สำนึกในความเป็นประชาธิปไตยและต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง มีคุณธรรมจริยธรรม และไม่เสพยาเสพติดทุกชนิด ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้รายงานผลการสำรวจ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียน ร้อยละ 63 รู้สึกว่า ตัวเองเป็นคนดี อย่างไรก็ตามเป้าหมายของนโยบาย 3 ดี คือ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ สกศ.ไปสำรวจนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มเติม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปจัดทำร่างยุทธศาสตร์ 3 ดี ที่ระบุเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ว่า แต่ละด้านจะพัฒนาคนอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ศธ.ที่ต้องการผลิตผู้เรียนทุกระดับและประเภทการศึกษา ให้เป็นคนดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยให้นำเสนอที่ประชุมองค์กรหลักในการประชุมนัดหน้า จากนั้นให้นำร่างยุทธศาสตร์ไประดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ก่อนสรุปเสนอที่ประชุมเห็นชอบและให้ทุกหน่วยงานนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีการศึกษา 2552 นี้

“ในเร็ว ๆ นี้ผมจะกราบนมัสการครูพระที่สอนศีลธรรมในสถานศึกษา ที่มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อที่จะเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนครูพระในสถานศึกษาอย่างเข้มข้น รวมทั้งจะส่งเสริมการสอนศีลธรรม จริยธรรมให้เพิ่มขึ้นในทุกมิติด้วย” นายจุรินทร์ กล่าว.

ปรับเกณฑ์คัดเลือกผอ.-รอง ผอ.รร.ลดคะแนนภาค ก.จาก60%เหลือ50%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติปรับหลักเกณฑ์การ คัดเลือกผู้อำนวยการ (ผอ.) และ รอง ผอ.สถานศึกษาทั่วประเทศใหม่ จากเดิมที่กำหนดการสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 ภาค เริ่มจากการสอบภาค ก.ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้วคัดเลือกผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้ที่ส่วนกลาง เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ใดมีตำแหน่งว่างก็จะจัดสอบภาค ข. และ ค. ใน สพท.นั้น โดยให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีภาค ก. เท่านั้นที่จะมีสิทธิสมัครสอบ ปรับเป็นให้ผู้สมัครสอบตำแหน่ง ผอ. และรอง ผอ.สถานศึกษา ระบุพื้นที่ที่ต้องการไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มสมัคร โดยยึดจังหวัดเป็นหลัก เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครเลือกบรรจุในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะมีคู่แข่งน้อยลง ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่ผ่านมามีบางสพท.ไม่มีผู้สมัครสอบไปประจำในเขตพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษที่มีปัญหา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษามาก

นายจุรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ก.ค.ศ.ยังได้พิจารณาปรับเกณฑ์การสอบภาค ก.ลง จากเดิมกำหนดว่าต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 50 ทั้งระบบ เพื่อให้มีผู้ผ่านการทดสอบภาค ก.มากขึ้น เพราะที่ผ่านมา มีปัญหาขาดแคลน รอง ผอ.สถานศึกษาในหลายพื้นที่ เนื่องจากผู้สมัครไม่ต้องการบรรจุข้ามภูมิภาค อีกทั้งมีผู้สมัครจำนวนมากที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาค ก. อย่างไรก็ตามการลดเกณฑ์ภาค ก.ลงมานั้น จะไม่ส่งผลต่อมาตรฐานและคุณภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.และรอง ผอ.สถานศึกษา อย่างแน่นอน เพราะการสอบภาค ก.เป็นเพียงด่านแรกเท่านั้น แต่ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งจะต้องผ่านการทดสอบภาค ข. และ ค. ซึ่งเป็นเรื่องของการทดสอบการปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งใน 2 ภาคนี้จะไม่มีการปรับลดเกณฑ์ลงมาอย่างเด็ดขาด.

"ธงทอง"เตรียมจัดโฟกัสกรุ๊ปเคาะปัญหา อ.ค.ศ.เขตพื้นที่

รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดเสวนาเรื่อง “องค์กรครู : องค์กรเพื่อพัฒนาครูและการศึกษาของชาติ” ใน 4 ภูมิภาค ที่ผ่านมา นอกจากมีการพูดถึงมีการจ่ายเงินหลายแสนบาท เพื่อแลกกับการเข้ามาเป็นผู้แทนครูในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ยังพบว่าผู้เข้าร่วมเสวนาในหลายเวทีได้สะท้อนปัญหาในการทำหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในเชิงระบบมากกว่า เช่น เรื่องความสัมพันธ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ซึ่งจะมีผู้แทน ก.ค.ศ.จากส่วนกลางมานั่งเป็นกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ด้วย แต่พอถามเรื่องที่เป็นปัญหาผู้แทน ก.ค.ศ.กลับไม่กล้าตัดสินใจต้องรอถามจากส่วนกลางที่ต้องใช้เวลานานกว่า 6-7 เดือนจึงจะได้รับคำตอบ ซึ่งทำให้ระบบการทำงานล่าช้ามาก เป็นต้น ทั้งนี้ สกศ.จะประมวลปัญหาและความคิดเห็นต่าง ๆ มาประชุมโฟกัสกรุ๊ปหรือเสวนากลุ่มย่อยผู้ที่มีความสันทัดในเรื่องนี้อีกครั้ง เพื่อหาทางแก้ปัญหา ก่อนสรุปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเพื่อพิจารณาต่อไป.

สพฐ.สั่งขยายผลเรียนฟรีจริงๆเขตละ 1 โรง

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 185 ทั่วประเทศว่า ถึงแม้การดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปีจะเป็นไปด้วยดี แต่ผอ.สพท.ยังคงต้องช่วยกันดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บจากนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนมาที่สายด่วนการศึกษา 1579 ค่อนข้างมาก และจากการตรวจสอบพบว่ามีกว่า 70 โรงที่ถูกร้องเรียน จึงอยากให้ทุก สพท.ลงไปตรวจสอบด้วย โดยเฉพาะโรงเรียนที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแบบไม่มีเหตุมีผล แม้ สพท.จะอนุมัติให้จัดเก็บ ก็ต้องมีการทบทวน เพราะหาก สพฐ.ไม่เอาจริงในเรื่องนี้ ปีต่อไป โรงเรียนอาจมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มมากขึ้นแบบมโหฬารก็ได้

“ขณะนี้ สพฐ.ได้นำร่องโรงเรียนเรียนฟรีแล้ว 4 โรงในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รร.ทวีวัฒนา รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ รร.พุทธจักรวิทยา และ รร.สวนอนันต์ โดยจัดงบฯ ให้โรงละ 2 ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างครู ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนเลย จึงอยากให้ สพท.ทั่วประเทศขยายผลนำร่องเขตพื้นที่ละ 1 โรงในปีการศึกษา 2553 เพื่อให้มีการเรียนฟรีอย่างแท้จริง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ยังมีการเก็บค่าใช้จ่ายอยู่ซึ่งมีประมาณ 300-400 โรง” เลขาธิการกพฐ. กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายการรับนักเรียนนั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ มีความเป็นห่วงเรื่องการเลื่อนชั้นของนักเรียน ม.4 เนื่องจากปีนี้มีปัญหามากกว่าทุกปี เพราะได้มีการกำหนดในระเบียบให้โรงเรียนพิจารณาตามศักยภาพ ทำให้หลายโรงเรียนกำหนดเกรดเฉลี่ยที่สูง โดยบางโรงกำหนดไว้ที่ 2.5 ขณะที่บางโรงกำหนดสูงถึง 3.5 เพราะโรงเรียนอาจจะกลัวว่าหากเก็บเด็กอ่อนไว้จะมีผลต่อการประเมินโรงเรียน หรือการให้เด็กเลื่อนชั้นอัตโนมัติอาจทำให้เด็กที่ไม่สนใจเรียนสร้างปัญหาให้โรงเรียนก็ได้ เป็นต้น ดังนั้น สพฐ. จะมีการทบทวนนโยบายการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2553 โดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณา แต่คงไม่กำหนดหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดจนเกินไป.

เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เกาหลีที่วิทยาลัยนานาชาติม.บูรพา

คมชัดลึก :"นักเรียนที่มาเรียนที่นี่จะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติอย่างลึกซึ้ง เพราะมีนักเรียนต่างชาติมาเรียนถึง 10 ประเทศ เป็นประเทศจีนมากที่สุด นอกจากนี้ยังมี อิตาลี สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เกาหลี ภูฏาน ใต้หวัน คาซัคสถาน เป็นต้น

และทุกๆ ปีเราจะมีโครงการแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาไปเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษายังประเทศที่ลงนามร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ประมาณ 1 เทอม โดยสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตมาเรียนต่อที่ประเทศไทยได้ประมาณ 3 หน่วยกิต ซึ่งทำมาแล้ว 2 ปี" รศ.ดร.เรณาพงษ์เรืองพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าว

ล่าสุดได้ส่งนักศึกษาไทยไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในโครงการThai-Korean Global Business Leadership Camp (GBLC) ที่ Chungnan National University (CNU) จำนวน 15 คน ซึ่งในการคัดเลือกได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ทั้ง 540 คน เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ จากนั้นจะมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีทักษะการสื่อสารภาษาได้ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

รศ.ดร.เรณากล่าวว่า การส่งนักศึกษาไปเรียนรู้-ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ประสบผลสำเร็จมากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกลับมาแล้ว กล้าพูด กล้าแสดงออก และเข้าถึงความแตกต่างของอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการทำงานในชีวิตจริง ซึ่งรุ่นแรกจบไปแล้ว 25 คน ส่วนใหญ่ก็จะมีงานทำทุกคน ที่สำคัญนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกคนสามารถเลือกเรียนภาษาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน และรัสเซีย ตามความสมัครใจ เพื่อให้สามารถไปทำงานได้ในหน่วยงานระดับสากล

"การ์ตูน" พิมพ์ใจ เลิศศรีสุวัฒน์ เจ้าของเกรดเฉี่ย3.70 จาก ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย กทม. แต่สนใจเรียนนานาชาติ จึงดิ่งมาสอบตรงที่วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา ปัจจุบัน "การ์ตูน" เรียนอยู่ปี3 สาขาทักษะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น 1 ใน 15 คนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai-Korean Global Business Leadership Camp (GBLC) ที่ Chungnan National University (CNU) ซึ่ง "การ์ตูน" นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของไทย และผลไม้ไทย ที่น่าสนใจให้เพื่อนที่เกาหลีได้รับรู้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ ชาวเกาหลีจำนวนมาก

การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยต้องนำเสนอวัฒนธรรมไทยให้แก่เพื่อนๆต่างประเทศรับรู้ และมีการทำกิจกรรมที่เชื่อมสัมพันธ์และแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมแต่ละประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและสันติ ทุกคนจะได้ไปนอนค้างที่บ้านบัดดี้ ซึ่งได้จับคู่กันไว้ และนักศึกษาไทยต้องดูแลในกรณีที่เพื่อนๆ นักศึกษาเกาหลีมาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ที่วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา ด้วยเช่นกัน

"จูน" จุลลดา แคทเทอรีน แลมเบิร์ต จบจากโรงเรียนนาชาติเซนต์ แอนดรูว์ จ.ระยอง ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจ ได้นำเสนอ "กังฟู" ในการโชว์วัฒนธรรมไทยที่เกาหลี ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นที่ยิ่ง ซึ่งเธอบอกว่าการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ทำให้ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของเกาหลีมากมาย และได้รับรู้คนเกาหลีก็สนใจในศิลปวัฒนธรรมและอาหารไทยด้วย ซึ่งเห็นได้จากนักศึกษาเกาหลีที่เข้าร่วมโครงการเดียวกันที่มาเรียนในวิทยาลัยนานาชาติที่ ม.บูรพา เอาใส่ใจกับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการรำไทย การทำอาหารไทย การทำผัดไทย ส้มตำ ต้มยำกุ้ง การร้อยมาลัย และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้"นวดไทย" ที่นำเสนอโดย "แบงค์" ชานนท์ พรชัยเทพินทร์ นักศึกษาปีที่4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน ถึงขั้นว่ามีเพื่อนๆ นักศึกษาเกาหลีหลายคนที่ฟังการนำเสนอแล้ว มาบอกกับ "แบงค์" ว่าให้พาไปนวดไทย เลยทีเดียว ซึ่งสนนราคานวดไทยที่เกาหลีจะอยู่ที่ 1,000-1,500 บาทต่อ 2 ชั่วโมง ขณะที่ถ้านวดที่ประเทศไทยจะจ่ายเพียง 250 บาทเท่านั้น

จะว่าไปแล้ว"ความเป็นไทย" ในทุกมิติ ทั้งภาษาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกมาก ซึ่ง "กร" กรกนก สุนทราลักษณ์ นักศึกษาปีที่1 สาขาโลจิสติกส์ บอกว่า เพื่อนๆ ชาวเกาหลีหลายคนต่างพูดตรงกันว่า ภาษาไทยที่ "กร" นำเสนอมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ในตัวเอง ที่ไม่มีประเทศใดในโลกทัดเทียมได้

จะว่าไปแล้ววิทยาลัยนานาชาติหลายแห่งภายในประเทศไทย มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศต่างๆ ที่ลงนามร่วมกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่นักศึกษาแต่ละคนว่าจะมีเป้าหมายในการเรียนรู้อย่างไร ที่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ถวายหนังสือสามเณรคนรับมีความรู้-คนให้ก็อิ่มบุญ

คมชัดลึก :ห้องสมุดที่เป็นมาตรฐานมีระบบ มีหนังสือที่มีคุณภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรมยังไม่มี มีเพียงมุมหนังสือเล็กๆเท่านั้น เนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสร้างห้องสมุดให้ครบ 400 กว่าแห่งทั่วประเทศหากวัดไหนมีงบประมาณมากและเป็นวัดใหญ่ ก็จะมีห้องสมุดที่ค่อนข้างคุณภาพ

ดร.อำนาจบัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เปิดใจเกี่ยวกับสภาพห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กับสื่อมวลชน ภายหลังพิธีรับมอบหนังสือ ตามโครงการถวายหนังสือสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม 82 แห่งเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษาณ ห้องสมุดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่3 แล้วมีโรงเรียนได้รับทั้งหมด 82 แห่ง

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างพศ. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เพื่อถวายหนังสือที่ดีหลากหลายตรงกับความต้องการของสามเณร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเคยมีรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมว่า การนำหนังสือมาให้พระภิกษู สามเณร ไม่ควรนำหนังสือที่เป็นแบบเรียน แต่ควรนำหนังสือส่งเสริมความรู้มาให้สามเณรได้อ่าน นายทรงยศสามกษัตริย์ รองผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯเสริม

สามเณรสายชลโสประดิษฐ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมจักร จ.พิษณุโลกหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าในโครงการเมื่อปีที่ผ่านมาเล่าถึงความรู้สึกที่ได้อ่านหนังสือใหม่ๆว่า เมื่อผมรู้ว่ามีคนจะเอาหนังสือมาให้ผมก็รู้สึกดีใจและคิดส่าผมจะได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการประดิษฐ์ เพราะว่าผมชอบมาก พอได้อ่านผมก็คิดว่าจะลองกลับไปทำดู

ไม่ต่างกับสามเณรบุญหนึ่งอ่อนปัสสา เพื่อนสามเณรร่วมชั้นเรียน รู้สึกดีใจที่พี่ๆเอาหนังสือมาถวายห้องสมุด ทำให้พวกเราได้อ่านหนังสือกัน และมีความรู้สึกที่ดีในการอ่าน มีความสนุกสนานมาก และทำให้เรารู้ว่าหนังสือนี้มันดียังไง และมันเกี่ยวกับอะไรมันมีความสำคัญอย่างไร ทำให้เรามีความรู้มากขึ้น เราขยันอ่านมากขึ้น

ขณะที่พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานศูนย์ประสานงานกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยอมรับว่า การถวายหนังสือให้สามเณร ทำให้สามเณรมีความรู้ ผู้บริจาคก็ได้บุญด้วย เพราะสามเณรที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนใหญ่ จะเป็นเด็กที่เก็บตกจากระบบการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จึงส่งผลให้เด็กที่เข้ามาเรียนมีความหลากหลาย มีคุณภาพน้อย

ยกตัวอย่างเช่นสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา จ.เชียงใหม่อ่านภาษาไทยได้น้อย ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ต้องสอนเสริมภาษาไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน หนังสือดีๆที่จะให้เด็กอ่านก็มีน้อย ห้องสมุด บางโรงเรียนมี บางโรงเรียนก็ไม่มี จึงอยากฝากถึงรัฐบาลให้สนุนสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการสร้างห้องสมุดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้มีมากขึ้น เพื่อเติมความรู้ให้พระภิกษุ สามเณร ในฐานะศาสนทายาทพระพุทธศาสนา พระครูสุนทรพิมลศีลกล่าว

แนะไทยเลิกคอรัปชั่นชี้ยอดจีพีดีเพิ่มขึ้น3%แนะยึดธรรมาภิบาล

คมชัดลึก : ผอ.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เผยต่างประเทศแนะไทยเลิกคอรัปชั่น ชี้ยอดจีดีพีเพิ่ม 3% ระบุผู้บริหาร-บอร์ดต้องบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล-โปร่งใส

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผอ.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สถาบันจัดโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ซึ่งมีเกณฑ์รางวัลใน 7 หมวด เช่น การนำองค์กร การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ผลลัพธ์ ฯลฯ โดยให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจสมัครเข้าร่วมโครงการรับการประเมินเพื่อรับรางวัลทีคิวซี และทีคิวเอ รวมถึงโรงพยาบาลรัฐและเอกชนด้วย โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรางวัลทีคิวซี เมื่อปี 2551 เนื่องจากมีระบบบริหารและบริการที่ดี ทั้งนี้ ขณะนี้มีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสมัครเข้าร่วมโครงการมาก

ดร.พานิช กล่าวต่อว่า องค์กรต่างประเทศแนะนำการประเมินองค์กรในไทย ขอให้ดำเนินการในเรื่องปรับโครงสร้างภาษี แก้ปัญหาคอรัปชั่น และการบังคับใช้ระเบียบกฎหมายให้มีความเสมอภาค โดยเฉพาะหากแก้ปัญหาคอรัปชั่นได้จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 3%

"ปัจจุบันการประเมินองค์กรของประเทศต่างๆ พูดถึงธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารองค์กรกันมาก ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารองค์กรและผู้บริหารจะควบคุมอย่างไรไม่ให้เกิดการทุจริต มีตัวอย่างบริษัทใหญ่ในต่างประเทศ ผู้บริหารกู้เงินจำนวนมากไปลงทุนโดยไม่มีการชี้แจงรายละเอียด แต่นำเงินไปเปิดบริษัทลูก ซึ่งลงทุนกับบริษัทลูกมากกว่าเงินบริษัทแม่ ทำให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการประเมินองค์กรให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น" ดร.พานิช กล่าว

มร.แมค แบนเนอร์ ผอ.ด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า โรงพยาบาลให้องค์กรภายนอกมาตรวจสอบ เพื่อจะได้รู้ว่าองค์กรดีจริงหรือไม่ และมีข้อบกพร่องตรงไหนเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งเป้าหมายต่อไปจะมุ่งสู่รางวัลระดับประเทศและระดับสากล

ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ ศิวยาธร ผอ.ด้านคุณภาพ รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า โรงพยาบาลยึดหลักความโปร่งใสในการบริหาร พร้อมให้องค์การภายนอกมาตรวจสอบและบริการโดยยึด 1.ความถูกใจโดยมีสถานที่สะอาด สวยงาม พนักงานแต่งกายสะอาด สุภาพ บริการรวดเร็ว พยาบาลและแพทย์พูดจาดี และ 2.ความถูกต้องทั้งการตรวจรักษาและการให้ยา จะมีการตรวจสอบและประเมินตลอดเวลา

ไฟเขียวร่างประมวลจริยธรรมจรรยาครู

คมชัดลึก : นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างประมวลมาตรฐานด้านจริยธรรมจรรยา จัดทำขึ้นตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญเพื่อใช้กับข้าราชการกลุ่มต่างๆ

และเจ้าหน้าที่รัฐประกอบด้วยค่านิยมหลัก 11 ข้อ และให้มีกลไกบังคับใช้โดยให้สำนักงาน ก.ค.ศ.มีหน้าที่ควบคุมกำกับ สอดส่องดูแล หากฝ่าฝืนให้ลงโทษทางวินัยตามความร้ายแรงของความผิด เช่น เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู

ทั้งนี้ ค่านิยมหลัก 11 ข้อได้แก่ 1.ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 2.ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3.ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนและประโยชน์ส่วนรวมของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว หรือส่วนกลุ่ม 4.มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่รวดเร็ว โปร่งใส่และตรวจสอบได้ 5.ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

6.ซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 7.ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ผู้เรียนและประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 8.ใช้ข้อมูลเอกสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 9.เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 10.มีจิตบริการ มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และ 11.เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ

ภาพ “ล่วงละเมิด-ค.ควายแข็งแรง”คว้าเหรือญทอง

คมชัดลึก : ภาพ “ล่วงละเมิด-ค.ควายแข็งแรง” คว้ารางวัลศิลปกรรมเด็กเหรียญทองประจำปี 52 “เจ้าของรางวัล”สุดปลื้ม เผยแรงบันดาลใจ เห็นเด็กในชุดนักเรียนสวมหมวกไอ้โม่งถูกล่วงละเมิดผ่านสื่อ จึงอยากตีแผ่สะท้อนปัญหาสังคมไทย “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” เสด็จประทานรางวัล 8 มิ.ย. นี้ และแสดงภาพที่หอศิลป์ เจ้าฟ้า

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นายกมล สุวุฒโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการที่ สบศ. ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังความรักและความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ จึงจัดให้มีการประกวดศิลปกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้นประจำปี 2552 ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4

ผลปรากฏว่าได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดถึง 1,300 ภาพ คณะกรรมการระดับชาติได้ทำการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจำนวน 52 ภาพ มี 4 ระดับอายุ โดยแต่ละระดับมีผลงานได้รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง 1 รางวัล ถือเป็นผลงานที่มีคุณภาพสูงมาก

ดังนี้ ระดับอายุไม่เกิน 8 ปีมี 13 รางวัล ซึ่งรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ได้แก่ ภาพ “ค.ควายแข็งแรง” ของ ด.ญ.ปพิชชารัตน์ ศรีสำอาง โรงเรียนวัดช่างเหล็ก ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ระดับอายุ 9-12 ปีมี 13 รางวัล ซึ่งรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ได้แก่ ภาพ “ล่วงละเมิด” ของ ด.ญ.ณัฐริกา จันทร์เณร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ระดับอายุ 13-16 ปีมี 13 รางวัล ซึ่งรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ได้แก่ ภาพ “มารผจญ ๒๕๕๒” ของ น.ส.หทัยวรรณ เทพมาลี โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระดับอายุ 17-20 ปีมี 13 รางวัล ซึ่งรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ได้แก่ ภาพ “ลูกคิด” ของ น.ส.จุไฬรัตน์ ขันขยัน โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อธิการบดี สบศ. กล่าวต่อว่า ปัจจุบันภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่จัดการประกวดในลักษณะนี้จะเน้นให้ความสำคัญในระดับศิลปินเป็นส่วนใหญ่ แต่ สบศ.ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงแห่งเดียวที่จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมเด็กในลักษณะนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม มีผลงานเยาวชนไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สำคัญของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด.ญ.ณัฐริกา กล่าวว่า รู้สึกดีใจและตกใจในเวลาเดียวกันเมื่อทราบว่าตนเองได้รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง เพราะไม่คิดว่าจะได้ แรงบันดาลใจในการวาดภาพ “ล่วงละเมิด” ขึ้นมา เนื่องจากเห็นมีภาพล่วงละเมิดนักเรียนตามหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครั้ง พอมีการประกวดศิลปกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน จึงอยากสะท้อนภาพวาดแนวออกมา จึงนำไปปรึกษาอาจารย์สอนศิลปะ อาจารย์ช่วยแนะนำการนำเสนอและเทคนิคต่างๆ อย่างไรก็ตาม การนำเสนอของตนแสดงให้เห็นว่า การที่มีภาพล่วงละเมิดเด็กและเยาวชนจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยแย่ลงเรื่อยๆ ส่วน อนาคตของอยากเป็นศิลปินวาดภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทย

นายวิเชียร มีนิ่ม อาจารย์สอนพิเศษวิชาศิลปะให้กับ ด.ญ.ณัฐริกา กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจกับลูกศิษย์ที่เริ่มต้นจากที่ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะมาเลย ใช้เวลาเรียนรู้ 3 ปี ก็ประสบความสำเร็จคว้ารางวัลศิลปกรรมเหรียญทองมาได้ ซึ่งกว่าจะได้ภาพล่วงละเมิดนี้ ลูกศิษย์ได้มาพูดคุยกับตนว่าอยากวาดสะท้อนปัญหาเช่นนี้ ตนจึงถามกับลูกศิษย์ว่าเคยเห็นเด็กใส่ชุดนักเรียนสวมหมวกไอ้โม่งปิดหน้าปิดตาในโทรทัศน์หรือไม่ ลูกศิษย์บอกว่าเคยเห็น ตนจึงถามว่าทำไมเขาต้องสวมหมวก เด็กตอบว่าเป็นเยาวชนถูกล่วงละเมิดสิทธิต่างๆ เพราะในสังคมมีคนไม่ดี เขาจึงมีแรงบันดาลใจอยากทำผลงานสะท้อนปัญหาสังคมไทยชิ้นนี้ขึ้นมา ตีความได้อย่างลึกซึ้ง

ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 16.30 น. และผลงานทั้งหมด 52 ภาพ และผลงานร่วมแสดงอีกจำนวนหนึ่ง จะเปิดทำการแสดงตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน 2552 ณ หอศิลปะแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

ม.อุบลฯรับน้องพาเดินเท้าเข้าวัดหนองป่าพง

คมชัดลึก : ม.อุบลจัดรับน้องใหม่ เดินเท้าเข้าวัดหนองป่าพง ปฏิบัติธรรมสอนดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท ระบุไม่นิยมใช้วิธีรับน้องด้วยความรุนแรง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร รับน้องแบบสร้างสรรค์ ด้วยการนำน้องดำนา วิถีไทย เพื่อนำข้าวที่น้องๆนักศึกษาปีที่ 1 ปลูกไปเป็นของที่ระลึกให้กับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา

วันที่ 31 พค.2552 นักศึกษาใหม่กว่า 3,600 คน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันสวมเสื้อสีขาว และกางเกงสีเข้ม เดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปยังวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมสักการะอัฐิธาตุของพระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชาฯ) อันเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้เรียนรู้จักชุมชนรอบบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งได้เข้าปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของชาวพุทธอย่างถูกต้องและสามารถดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีสมาธิ ปัญญาและเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของสังคม ต่อไป

ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่ากิจกรรมการต้อนรับน้องนักศึกษาใหม่ ได้ฝึกให้นักศึกษา อดทน และได้รับกล่อมเกลาทางจิตใจโดยเข้าปฏิบัติธรรม ซึ่งในระยะหลัง เยาวชนได้ห่างเหินจากการเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมกันมาก สำหรับกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยการเดินเท้าไปยังวัดหนองป่าพงนี้ เป็นประเพณีปฏิบัติการต้อนรับน้องที่จัดขึ้นทุกปี โดยไม่มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในลักษณะการใช้ความรุนแรงหรือบังคับให้น้องนักศึกษาใหม่ ได้แสดงออกในทางที่ไม่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยนเรศวรรับน้องสร้างสรรค์ให้ลุยดำนา

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่แปลงฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ศ.ดร.สุจินต์ จินายนต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำรุ่นพี่ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดพิธีรับน้องนักศึกษาปีที่ 1 ของ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 440 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปตามฐานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นได้ให้น้องๆดำนาปลูกข้าว

โดยทางสโมสรนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯได้จัดเป็นปีแรกของการดำนาข้าว เพื่อนำข้าวที่น้องๆนักศึกษาปีที่ 1 ปลูกไปเป็นของที่ระลึกให้กับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและยังเป็นกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความอดทนให้กับนักศึกษาปีที่ 1 รวมไปถึงทางคณะเกษตรศาสตร์ฯอยากให้กิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นการปลูกข้าว เห็นความสำคัญและคุณค่าของข้าว

นอกจากกิจกรรมการดำนาแล้ว ยังมีกิจกรรมเดินลุยโคลนตามท้องร่องแคบๆเพื่อให้น้องๆนักศึกษาปีที่ 1 ได้ระลึกอยู่เสมอว่ากว่าจะสำเร็จการศึกษาต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศในการรับน้องครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

ศ.ดร.สุจินต์ จินายนต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ได้จัดประเพณีรับน้องที่สร้างสรรค์ มากกว่า การนำน้องไปทรมาน หรือแบบรุนแรง ซึ่งในปีนี้ทุกคณะฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมา และได้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้เกิดความสามัคคี สมานฉันท์เป็นหมู่คณะ และถ้าหากมีการรับน้องโหด ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทันที อย่างไรก็ตามหากมีการกระทำดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งนิสิตนักศึกษา เป็นหน่วยรับแจ้งปัญหาการรับน้องได้ทันที

Tuesday, May 26, 2009

เผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดแอดมิชชั่นปี 52

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ สูงสุด 8,307.0500 ต่ำสุด 7,513.5500 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 7,938.7000-7,041.4500 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 7,796.0000-6,996.7500 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7,955.0500-6,636.4500 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 7,171.7500-6,453.0500 สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,994.7000-6,231.7000 สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 7,211.4500-6,388.7000 คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 6,888.3500-6,053.6500 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8,284.2500-6,209.5000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7,049.3500-6,311.6000 สาขาวิชาเคมี 8,707.4000-6,399.6000 สาขาวิชาฟิสิกส์ 8,326.6500-5,986.8500 สาขาวิชาเคมีวิศว กรรม 8,270.1000-6,416.1500 สาขาวิชาธรณีวิทยา 7,726.9000-6,273.9000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6,552.7500-5,986.3500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 6,403.1000-5,900.6500 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 7,154.2500-5,998.7500 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 6,412.1500-5,879.3500 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 7,121.2500-6,487.8500

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 8,770.8000-6,765.3000 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8,480.7000-7,349.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 7,004.5000-6,467.2000 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 6,886.2000-6,452.7000 สาขาวิชาวิศว กรรมโลหการและวัสดุ 6,870.0000-6,646.7000 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตย กรรม 7,995.0000-6,927.5000 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 8,009.2500-6,633.7500 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 7,388.6250-6,603.7500 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 7,526.0000-6,817.7500 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 6,835.0000-6,144.2500 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 8,221.0000-6,884.2500 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7,802.2500-6,519.7500 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 7,987.4000-6,313.0000 คณะเศรษฐศาสตร์ 8,196.5000-6,559.5000 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) 6,916.7500-6,154.4500 (รูปแบบที่ 2) 6,684.5000-6,251.0000 (รูปแบบที่ 3) 8,155.0000-7,161.5000

คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 7,483.5000-6,272.5000 เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,730.5000-6,532.0000 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,800.5000-6,543.5000 เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,931.0000-6,585.0000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,274.0000-6,586.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 7,120.5000-6,853.5000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,626.0000-6,541.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) 6,270.2000-6,149.7000 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 2) 6,458.0000-6,078.5000 สาขาวิชาศิลปศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,039.0000-6,143.5000 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,726.0000-6,263.0000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1) 7,183.3000-6,458.8000 (รูปแบบที่ 2) 6,712.5000-6,257.5000

คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,557.5000-6,653.7500 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,147.4500-6,518.8000 สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 8,160.0000-7,198.7500 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,667.5000-7,234.9500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 8,563.7500-7,348.7500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 8,582.5000-7,368.7500 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 8,841.2500-7,347.5000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 8,381.2500-7,378.7500 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,585.0000-7,660.0000

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,434.2500-6,983.5000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1)7,489.2500-7,016.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,665.0000-7,113.2500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,557.0000-6,994.5000 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,573.5000-7,050.2500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,027.2500-7,027.2500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,498.5000-7,364.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,123.5000-7,123.5000 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,196.0000-6,735.0000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,704.7500-6,886.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,339.0000-6,769.5000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,505.2500-6,828.2500 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 6,985.0000-6,732.7500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,845.7500-6,845.7500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 6,983.0000-6,983.0000 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,815.3750-7,225.7500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 8,211.7500-7,340.5000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,811.7500-7,735.6250 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,882.8750-7,531.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,835.8750-7,294.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,635.7500-7,299.7500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,617.2500-7,617.2500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000 0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,510.3750-7,510.3750 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6,612.2500-6,205.5000

คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 8,273.0000-6,907.0000 สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 8,354.5000-6,941.7500 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8,924.0000-6,879.5000 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 7,983.0000-7,070.0000 สอบวิชาภาษาจีน 8,576.0000-7,274.0000 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,603.2500-7,445.5000 คณะนิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 8,435.7500-7,471.5000 (รูปแบบที่ 2) 8,754.5000-7,438.2500 (รูปแบบที่ 3) 7,987.5000-7,506.2500 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 7,036.5000-6,011.5000 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 7,968.7500-6,777.5000 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รูปแบบที่ 1) 6,755.7500-5,617.8000 (รูปแบบที่ 2) 7,007.5000-5,960.5000

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 5,991.6500-5,051.8500 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช วิทยาเขตบางเขน 6,041.2500-4,797.2500 สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 6,059.1500-5,010.3500 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 5,878.3500-5,123.3500 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน 4,438.4000-4,438.4000 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 6,501.2500-6,027.5000 สาขาวิชาการจัดการ 6,341.2500-5,767.0000 สาขาวิชาการจัดการการผลิต 6,484.0000-5,811.5000 สาขาวิชาการตลาด 6,512.0000-5,898.2500 สาขาวิชาบัญชี 6,828.2500-6,312.2500 สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 6,284.2500-5,740.0000 คณะประมง สาขาวิชาประมง 6,754.0000-4,963.0000

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 6,551.2500-6,130.5000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,043.7500-7,035.0000 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 7,081.2500-6,141.2500 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 6,646.2500-5,470.0000 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,888.7500-7,120.0000 สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 7,777.5000-7,043.7500 สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน 7,813.7500-7,001.2500 สาขาวิชาภาษาไทย 7,512.0000-5,910.5000 สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย 6,944.5000-6,436.7500 สาขาวิชาวรรณคดีกลุ่มวรรณคดีอังกฤษ 7,506.0000-6,896.5000 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,596.2500-6,328.7500 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,547.5000-6,358.7500 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,912.5000-6,912.5000 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,676.2500-6,328.7500 สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,915.0000-6,345.0000 สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 6,392.5000-6,195.0000 สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,728.7500-6,266.2500 สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,478.7500-6,248.7500 สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,432.5000-6,197.5000 สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,321.2500-6,226.2500 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1) 7,340.0000-6,930.2500 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 2) 7,109.0000-6,918.7500 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 3) 7,084.7500-6,930.0000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 7,025.0000-6,183.7500

คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 6,435.3500-5,236.5000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 5,483.6500-4,929.4000 สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ-6,119.1000-5,401.8500 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6,151.5000-5,600.7500 สาขาวิชาเคมี 6,648.7500-5,887.6500 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 6,614.3500-5,815.5000 สาขาวิชาชีววิทยา 6,395.6500-5,747.3500 สาขาวิชาสัตววิทยา 5,975.4000-5,365.1000 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 5,938.9000-5,123.6000 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 6,329.3500-5,419.0000 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6,364.0000-5,591.4000 สาขาวิชาชีวเคมี 6,404.6000-5,854.4000 สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5,867.6500-5,342.5000 สาขาวิชาฟิสิกส์ 5,946.3500-5,249.3500 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6,726.8500-5,950.6500 สาขาวิชาสถิติ 5,979.7500-5,337.5000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6,037.1500-5,234.4000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 6,470.8500-5,350.1000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 5,937.3500-5,204.1500 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน 7,639.2000-6,740.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตบางเขน 6,737.3000-5,907.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน 6,576.2000-5,831.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทรัพยากรน้ำ วิทยาเขตบางเขน 5,884.8000-5,312.3000 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 7,744.3000-6,216.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 6,503.7000-5,723.5000 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (โครงการฯ ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ 6,212.7000-4,997.8000 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการฯ ภาคพิเศษ) 6,801.3000-5,539.3000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาคพิเศษ) 5,879.7000-4,984.0000 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6,178.0000-4,420.5000 สาขาวิชาวิศว กรรมซอฟต์แวร์และความรู้ วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 6,576.5000-5,024.2000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ) 5,558.8000-4,436.3000 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฯลฯ 6,322.2000-5,269.2000 สาขาวิชาการจัดการการบิน ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน 6,166.6500-5,589.1000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน 6,511.1000-5,457.5000 สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาชลประทาน 5,752.3000-4,816.5000

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 6,728.0000-6,055.5000 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 6,455.9000-5,992.0000 สาขา วิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5,655.2000-5,210.8000 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 6,153.5000-5,268.0000 สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5,571.3000-4,946.0000 สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5,623.6000-5,016.1000 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6,507.5000-6,100.2500 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 6,036.0000-5,388.5000 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5,957.7500-5,386.7500 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 6,089.2500-5,317.0000 คณะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 6,065.2500-5,410.0000 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 5,702.0000-5,101.2500 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6,795.3750-6,031.7500 สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6,503.8750-5,915.7500 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7,252.2000-6,563.7000 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 6,445.2000-5,643.3000

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม) 5,815.4500-5,381.4500 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลีนิค) 6,979.5000-5,664.5500 สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 5,707.5500-4,947.5500สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน) 5,657.4500-5,180.4500 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 5,560.0500-5,007.9500 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,167.5000-5,431.2500 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,377.4500-5,436.3000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,858.0000-6,593.7500 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,781.2500-6,781.2500 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,929.5000-6,436.2500 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 6,808.7500-6,808.7500 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,820.5000-6,536.2500 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน ศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,733.0000-6,418.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,584.2500-6,584.2500 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 6,995.0000-6,498.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,501.1250-6,501.1250 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000 สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,848.7500-6,602.2500 สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,851.7000-6,588.0000 สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000 สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,732.2500-6,732.2500 สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,948.0000-6,615.5000 สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,017.7500-6,596.5000 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6,892.0000-6,358.5000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,399.7500-6,115.2500 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,403.0000-6,071.7500สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,424.0000-6,286.5000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,341.0000-6,341.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 6,599.0000-6,100.5000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,142.0000-6,142.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 6,634.3750-6,058.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,113.0000-6,113.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0.0000-0.0000 สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,573.7500-6,231.0000 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 26,540.5500-6,229.3000 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,576.7500-6,227.7500 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษเลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,485.5000-6,253.2500 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,630.7500-6,444.2500 สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 26,549.7500-5,573.6250 สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5,797.8750-5,797.8750 สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 สาขาวิชา เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,034.0000-5,588.5000 สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.0000-0.0000

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ) 7,454.0000-5,805.5000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5,999.1500-5,226.3500 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 6,578.7500-5,814.5000 คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา ฯลฯ) 5,597.0000-4,525.7500 สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 4,844.4000-4,387.6500 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 5,781.8500-4,772.3500 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 6,481.6500-5,035.6500 คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 5,397.2000-4,699.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกำแพงแสน 5,603.5000-4,918.2000 สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 5,563.7000-4,877.2000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาชลประทาน วิทยาเขตกำแพงแสน 5,347.0000-4,966.8000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน 5,294.8000-4,790.2000 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 5,552.2000-4,699.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 4,878.5000-4,414.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 4,406.8000-3,162.7000 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ฯลฯ 4,953.5000-4,478.9000 การจัดการเรียนรู้ แขนงวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ฯลฯ 5,393.7000-5,043.2000 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์การจัดการเรียนรู้ แขนงวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา ฯลฯ 6,668.0000-5,610.5000 (หลักสูตร 5 ปี) แขนงวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ฯลฯ 5,382.5000-4,756.0000 (หลักสูตร 5 ปี) แขนงวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ฯลฯ 6,678.0000-5,937.5000 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี วิทยาเขตกำแพงแสน 5,707.6500-4,953.0000 สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาเขตกำแพงแสน 5,050.2500-4,628.3500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน 5,900.0000-4,740.0000 สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาเขตกำแพงแสน 5,274.9000-4,712.8500 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 5,732.1500-4,818.6500 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน 6,866.2500-5,780.0000 สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตกำแพงแสน 5,486.2500-4,940.5000 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 5,301.0000-4,484.4000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 6,646.2500-5,392.5000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 4,942.0000-4,475.3500 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกำแพงแสน 5,119.8000-4,672.0000

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 5,550.7500-4,873.7500 สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา 5,722.0000-4,913.5000 สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตศรีราชา 5,636.5000-4,986.2500 สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาเขตศรีราชา 6,531.2500-5,385.0000 สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาจีน วิทยาเขตศรีราชา 7,391.2500-5,381.2500 สาขาวิชาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาเขตศรีราชา 5,912.5000-5,386.2500 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา 5,994.0000-5,062.0000 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยววิทยาเขตศรีราชา 6,712.0000-5,631.0000 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตศรีราชา 6,166.0000-5,248.5000 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตศรีราชา 6,369.5000-5,131.0000 สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,178.0000-4,594.0000 สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,404.0000-4,638.0000 สาขาวิชาการเงิน (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,100.2500-4,667.5000 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,012.2500-4,575.2500 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,160.0000-4,551.7500 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,272.7500-4,799.5000 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 5,476.7500-4,798.2500

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 5,356.6500-4,314.1000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา 5,419.6500-4,601.1000 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา 5,351.3500-4,541.7500 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 4,967.7500-4,041.4000 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 4,950.4000-4,044.3500

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา 5,447.5000-4,524.8000 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา 5,506.2000-4,198.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 5,652.3000-4,608.8000 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา 5,151.0000-4,448.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 4,694.8000-4,192.5000 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาเขตศรีราชา 5,943.5000-4,463.8000 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 5,042.5000-3,144.3000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 5,082.7000-3,226.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,617.0000-3,382.8000 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,657.6500-3,305.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ วิทยาเขตฯ สกลนคร 0.0000-0.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ วิทยาเขตฯ สกลนคร 3,911.8000-3,391.2000 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,325.4000-3,169.9000

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตฯ สกลนคร 5,329.4000-4,280.0000 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,622.1000-2,934.7500 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,984.7500-3,816.7500 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขา วิชาบัญชี วิทยาเขตฯ สกลนคร 6,109.5000-4,199.5000 สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตฯ สกลนคร 4,666.0000-3,393.7500 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร 6,091.0000-4,410.7500 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 5,694.0000-4,705.7500

สทศ.ปรับข้อสอบ GAT-PAT ดัดหลัง นร.ทิ้งดิ่ง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 พ.ค. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ร่วมกันแถลงข่าว สรุปผลการจัดสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 1 สอบเดือนมีนาคม โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า จากการประเมินผลภาพรวมการดำเนินการจัดทดสอบ GAT และ PAT ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร ส่วนปัญหาที่พบและต้องไปปรับปรุงแก้ไขในการสอบครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม เช่น เดิมการสมัครจะให้สมัครครั้งเดียวและต้องเลือกครั้งที่จะสอบทันที ซึ่งกำหนดให้สอบได้ 3 ครั้งนั้น ทำให้นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก เพราะบางคนสมัครเผื่อไว้ เรื่องนี้ ทปอ.ได้ตกลงแล้วว่าในการสอบครั้งต่อไปจะให้นักเรียนสมัครสอบครั้งต่อครั้ง โดย ทปอ. จะทำความเข้าใจให้กับนักเรียนว่า ไม่จำเป็นต้องสอบทั้ง 3 ครั้ง แต่ให้เลือกสอบเฉพาะในช่วงนักเรียนพร้อมจริง ๆ และขอย้ำว่าการเปิดให้สอบ 3 ครั้ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้นักเรียน ไม่ใช่สทศ.ต้องการเงินค่าสมัครอย่างที่หลายคนคิด เพราะเงินที่ได้นำมาเสียค่าดำเนินการจัดสอบก็หมดแล้ว ส่วนเรื่องของสนามสอบที่นักเรียนบ่นว่าไม่สะดวก เนื่องจากสทศ.เป็นผู้จัดให้นั้น ในการสอบครั้งที่ 2 สทศ.ได้เปิดให้นักเรียนเลือกสนามเองได้

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องผลการสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม ที่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะทำข้อสอบทุกวิชาได้ต่ำกว่าครึ่งของคะแนนเต็ม นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า เนื้อหาของข้อสอบ GAT และ PAT ที่ออกจะครอบคลุมหลักสูตรถึง ม.6 และไม่เกินหลักสูตร ขณะที่นักเรียนที่เข้าสอบ 90% เป็นนักเรียน ม.5 ซึ่งยังเรียนไม่จบหลักสูตร ทำให้ผลสอบออกมาเช่นนั้น แต่ถ้าดูผลสอบของนักเรียน ม.6 ที่เข้าสอบ 10% จะพบว่าทำคะแนนได้สูงกว่านักเรียน ม.5 มากพอสมควร

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวว่า จากผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1 พบว่า มีนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้เต็มจำนวน 1,276 คน แยกเป็น ม.5 จำนวน 1,050 คน และ ม.6 จำนวน 226 คน โดยเป็นนักเรียนจาก รร.เตรียมอุดมศึกษา รร.นครสวรรค์ และ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ แต่ก็ต้องถือว่านักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบ กับจำนวนผู้สมัครที่มีถึง 2 แสนกว่าคน และการที่เด็ก ม.5 ทำคะแนนได้ต่ำกว่าครึ่ง ก็แสดงให้เห็นว่าการกวดวิชาไม่ได้ทำให้คะแนนดีขึ้นเลย นอกจากนี้ สทศ.ได้ประเมินข้อสอบแล้ว พบว่า มีนักเรียนทิ้งดิ่งค่อนข้างมาก คือ เลือกคำตอบเดียวกันทุกข้อ เพราะมีโอกาสที่จะตอบถูก ดังนั้น สทศ.จะทำการปรับรูปแบบของข้อสอบให้มีตัวเลือกที่ถูกต้องมากกว่า 1 คำตอบ เพื่อให้นักเรียนได้คิดและวิเคราะห์ข้อสอบจริง ๆ ทั้งนี้ สทศ.จะจัดส่งใบรายงานผลการทดสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1 ให้นักเรียนภายในเดือนมิถุนายนนี้

ด้าน ศ.นพ.ภิรมย์ กล่าวว่า ทาง ทปอ.ยืนยันว่าในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง การรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่นปี 2553 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แต่ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องเป็นปี 2554 โดยการปรับนั้นจะเป็นเฉพาะสัดส่วนและค่าน้ำหนักขององค์ประกอบในการคัดเลือก เท่านั้น ที่สำคัญการจะปรับเปลี่ยนจะต้องยึดหลักว่า ต้องประกาศให้นักเรียนทราบล่วงหน้า 3 ปี เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในปี 2554 จะต้องได้ข้อสรุปภายในวันที่ 22 ส.ค.นี้ เพื่อประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสอบรับทราบและเตรียมตัวต่อไป.

สพฐ.สั่งขยายผลเรียนฟรีจริงๆเขตละ 1 โรง

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา (สพท.) 185 ทั่วประเทศว่า ถึงแม้การดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปีจะเป็นไปด้วยดี แต่ผอ.สพท.ยังคงต้องช่วยกันดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บจาก นักเรียนและผู้ปกครองต่อไป เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนมาที่สายด่วนการศึกษา 1579 ค่อนข้างมาก และจากการตรวจสอบพบว่ามีกว่า 70 โรงที่ถูกร้องเรียน จึงอยากให้ทุก สพท.ลงไปตรวจสอบด้วย โดยเฉพาะโรงเรียนที่เรียกเก็บเงินเพิ่มแบบไม่มีเหตุมีผล แม้ สพท.จะอนุมัติให้จัดเก็บ ก็ต้องมีการทบทวน เพราะหาก สพฐ.ไม่เอาจริงในเรื่องนี้ ปีต่อไป โรงเรียนอาจมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มมากขึ้นแบบมโหฬารก็ได้

“ขณะนี้ สพฐ.ได้นำร่องโรงเรียนเรียนฟรีแล้ว 4 โรงในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รร.ทวีวัฒนา รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ รร.พุทธจักรวิทยา และ รร.สวนอนันต์ โดยจัดงบฯ ให้โรงละ 2 ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างครู ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนเลย จึงอยากให้ สพท.ทั่วประเทศขยายผลนำร่องเขตพื้นที่ละ 1 โรงในปีการศึกษา 2553 เพื่อให้มีการเรียนฟรีอย่างแท้จริง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ยังมีการเก็บค่าใช้จ่ายอยู่ซึ่งมีประมาณ 300-400 โรง” เลขาธิการกพฐ. กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายการรับนักเรียนนั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ มีความเป็นห่วงเรื่องการเลื่อนชั้นของนักเรียน ม.4 เนื่องจากปีนี้มีปัญหามากกว่าทุกปี เพราะได้มีการกำหนดในระเบียบให้โรงเรียนพิจารณาตามศักยภาพ ทำให้หลายโรงเรียนกำหนดเกรดเฉลี่ยที่สูง โดยบางโรงกำหนดไว้ที่ 2.5 ขณะที่บางโรงกำหนดสูงถึง 3.5 เพราะโรงเรียนอาจจะกลัวว่าหากเก็บเด็กอ่อนไว้จะมีผลต่อการประเมินโรงเรียน หรือการให้เด็กเลื่อนชั้นอัตโนมัติอาจทำให้เด็กที่ไม่สนใจเรียนสร้างปัญหา ให้โรงเรียนก็ได้ เป็นต้น ดังนั้น สพฐ. จะมีการทบทวนนโยบายการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2553 โดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณา แต่คงไม่กำหนดหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดจนเกินไป.

ศธ.เร่งทำร่างพ.ร.บ.เงินเดือนห่วงขรก.ครู5หมื่นคนเสียประโยชน์

"จุรินทร์" สั่ง ศธ.เร่งจัดทำร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห่วงข้าราชการครูสังกัด สพฐ.ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคนเสียประโยชน์จากการปรับโครงสร้างเงินเดือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เร่งยกร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลใช้บังคับโดยเร็ว ทั้งนี้ การยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดให้มีบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนแบบใหม่กำหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการ 4 ประเภทเป็นขั้นต่ำขั้นสูง โดยแยกเป็น 4 บัญชีตามประเภทของข้าราชการต่างจากบัญชีเงินเดือนเดิมที่มีบัญชีเดียวและกำหนดอัตราเงินเดือนไว้เป็นขั้นบันได การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ดังกล่าว ทำให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นจะได้เลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2552 เนื่องจากบัญชีเงินเดือนใหม่ได้ขยายเพดานเงินเดือนสูงขึ้นจากบัญชีเงินเดือนเดิม

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำลังจัดทำหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ (เลื่อนเป็นร้อยละของค่ากลาง) จึงให้ส่วนราชการเลื่อนเงินเดือนตามระบบเดิมไปก่อน (เลื่อนเป็นขั้น) โดยได้กำหนดตารางเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วคราวเพื่อใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2552 และวันที่ 1 ตุลาคม 2552 สำหรับการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของข้าราชการครูให้ใช้บัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ทั้งนี้ ยกเว้นบุคลากรทางการศึกษาอื่น

รมว.ศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า ได้ให้ ก.ค.ศ.เร่งจัดทำร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเทียบเคียงลักษณะงานของข้าราชการครูกับตำแหน่งประเภทวิชาการของข้าราชการ พลเรือน ซึ่งจะมีการขยายเงินเดือนสูง ขึ้นเช่นกัน หากพ.ร.บ.ดังกล่าวไม่มีผลย้อนหลังไปก่อนวันที่ 1 เมษายน 2552 จะทำให้ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคนที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น เสียประโยชน์จากการปรับโครงสร้างเงินเดือนคือ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเหมือนข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แต่จะได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ 2% หรือ 4% แทนเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงขอให้ ก.ค.ศ.เร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อไม่ให้ข้าราชการครูเสียผลประโยชน์มาก

“บัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์”กันนักเรียนโดดเรียน

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ทุ่มงบ 1 ล้านบาท จัดทำบัตรประจำตัวเด็กนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลงเวลาเข้า-ออก แจกเด็ก 3,403 คน ได้ใช้ฟรี พร้อมส่งเอสเอ็มเอสเข้ามือถือผู้ปกครองอัตโนมัติหากเด็กโดดเรียน ผอ.เผย อยากให้เด็กเป็นคนรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมได้

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มั่นใจได้มากขึ้นว่า ลูกหลานของตัวเอกออกจากบ้านไปแล้วต้องถึงโรงเรียนอย่างแน่นอน เมื่อทางโรงเรียนจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนอิเล็กทรอนิดส์ใช้สำหรับลงเวลาเข้า-ออกโรงเรียน

เรื่องนี้เปิดเผยจาก นายจักรกฤษ แย้มสรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ว่า โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนทั้งหมด 3,403 คน ซึ่งตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามาโดยตลอด มีการจัดสู่ระบบห้องเรียนไฮเทค 69 ห้อง และมีห้องเรียนพิเศษต่างๆ อีก 101 ห้อง ทุกห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่บริหารจัดการในลักษณะนี้

นายจักรกฤษกล่าวว่า ในปีการศึกษา 2552 นี้ ทางโรงเรียนใช้งบประมาณของโรงเรียนเอง 1 ล้านบาท เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีข้อมูลของนักเรียนแต่ละคน เพื่อใช้ลงเวลาเข้า-ออกของนักเรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเดียวและโรงเรียนแห่งแรกของ จ.กาญจนบุรี ที่นำระบบนี้มาใช้ เพื่อป้องกันนักเรียนขาดเรียน หรือโดดเรียน โดยนักเรียนทุกคนก่อนจะเข้ามาในโรงเรียนและก่อนที่จะออกจากโรงเรียน จะต้องใช้บัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางโรงเรียนแจกให้ฟรี มาวางทาบกับเครื่องสแกน จะทำให้ทราบได้ทันทีว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนเข้า-ออกโรงเรียนเวลาไหน โดยโรงเรียนได้ ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรไว้ที่ป้อมประตูทางเข้า-ออก ทั้ง 3 ประตู แต่ละประตูจะมีอาจารย์ประจำอยู่จุดละ 3 คน เพื่อป้องกันเด็กใช้บัตรแทนกัน

นายจักรกฤษกล่าวอีกว่า โรงเรียนกำหนดเวลาเข้าโรงเรียนไว้ที่เวลา 06.00-08.20 น. ถ้าเด็กนักเรียนคนไหนไม่นำบัตรไปทาบที่เครื่องสแกนบัตรหรือทาบหลังเวลาที่กำหนดไว้ ศูนย์ควบคุมคอมพิวเตอร์ ที่เก็บฐานข้อมูลของนักเรียนทุกคน จะส่งข้อความ หรือเอสเอ็มเอส แจ้งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองเด็กคนนั้นโดยอัตโนมัติทันที และกำหนดเวลาทาบบัตรหลังเลิกเรียนในเวลา 15.45-17.30 น. เพื่อนำข้อมูลในตอนเช้ากับตอนเย็นมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะรู้ได้ทันทีว่าเด็กนักเรียนคนไหนอยู่ห้องอะไร ที่เข้ามาแล้วแอบหนีออกไประหว่างเวลาเรียน ส่วนผู้ปกครองของนักเรียนคนใดอยากรู้ข้อมูลของบุตรหลาน ก็สามารถตรวจสอบได้ โดยเข้าไปที่ www.kn.ac.th แล้วคลิกไปที่ “บัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์” ผู้ปกครองก็จะทราบข้อมูลของบุตรหลานทั้งหมด

"สิ่งที่ทางโรงเรียนคาดว่าจะได้รับจากการทำบัตรประจำตัวนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คือ ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนสูงขึ้น เป็นผู้ตรงต่อเวลา ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนดี ขึ้น นำมาซึ่งความเป็นคนที่มีศักยภาพในการอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี และผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานได้มากขึ้น" นายจักรกฤษ กล่าว

นางอวยพร จงสกุล อายุ 49 ปี หัวหน้าวิสัญญีพยาบาลวิชาชีพ รพ.พหลพลพยุหเสนา ผู้ปกครองของ น.ส.ชิดชนก ประกอบ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กล่าวว่า เป็นมาตรการที่ดี เป็นการป้องกันเด็กนักเรียนหนีเรียนโดยที่ผู้ปกครองไม่ทราบ และทำให้เด็กไม่สามารถทำพฤติกรรมแบบนั้นได้อีก เพราะผู้ปกครองสามารถรับทราบการขาดเรียนได้ทันที ข้อดีอีกอย่าง คือ หากระหว่างเดินทางไปโรงเรียนเกิดเหตุร้ายกับเด็กจนไม่สามารถไปถึงโรงเรียน ก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่ผู้ปกครอง และนำไปสู่การติดต่อกลับไปยังโรงเรียน และนำไปสู่การร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันที

นายอดิศักดิ์ ม่วงพิน อายุ 46 ปี อาจารย์โรงเรียนเทศบาล 5 ผู้ปกครองของ ด.ญ.เมษิณี ม่วงพิณ นักเรียนชั้น ม.2/4 บอกว่า รู้สึกสบายใจ ที่โรงเรียนออกบัตรประจำตัวนักเรียนแบบใหม่ เพราะทำให้ทราบว่าลูกไปถึงโรงเรียนตามปกติและปลอดภัย

"อภิสิทธิ์" วอนทุกฝ่ายผนึกกำลังรักษาภาษาไทยไว้เป็นมรดกชาติ

นายกฯ มอบรางวัล "ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ" ปี 2551 ให้ มนตรี-ป๊อก-ซี-บุ๋ม 4 นักแสดงผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ชี้เด็กรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยน ต้นเหตุรับวัฒนธรรมต่างชาติโดยไม่กลั่นกรอง แนะทุกฝ่ายสนองพระราชดำริภาคภูมิใจในภาษาไทย ช่วยกันใช้ให้ถูกต้อง รักษาไว้เป็นมรดกของชาติ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. ที่ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า กรุงเทพฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ”ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ“ ประจำปี 2551 โดยในพิธีดังกล่าว นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ บิดานายกรัฐมนตรี ในฐานะราชบัณฑิต เข้าร่วมในพิธีด้วย

ทั้งนี้ปีนี้มีนักแสดง 4 คน ซึ่งราชบัณฑิตยสถานศึกษาคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยดี เด่น ได้แก่ น.ส.ปิยธิดา วรมุสิก หรือป๊อก นักแสดงนำหญิงที่ใช้ภาษาดีเด่นจากเรื่องนางทาส บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด เป็นผู้ส่งเข้ารับการคัดเลือก นายศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ หรือซี นักแสดงนำชายดีเด่นจากเรื่อง เรไรลูกสาวป่า สถานนีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้ส่ง น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋ม นักแสดงประกอบหญิงดีเด่นจากละครเรื่อง ดั่งดวงตะวัน บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้ส่ง และนายมนตรี เจนอักษร นักแสดงประกอบชายดีเด่น จากละครเรื่อง เทวดา...สาธุ บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้ส่ง

นายกฯ ยังได้มอบรางวัล ”ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ“ พร้อมทุนการศึกษา 1 หมื่นบาท แก่ ด.ญ.ฐิตารีย์ ตันประเสริฐ ร.ร.อนุบาลสามเสน ซึ่งชนะการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยของ เยาวชน ด.ญ.ธันยพร บุญพันธ์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท ด.ญ.ภิชญาดา จุ้ยเจริญ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 9 รางวัลรางวัลละ 2,000 บาท

นายอภิสิทธิ์ กล่าวหลังจากมอบรางวัลว่า ขอตั้งข้อสังเกตว่านักเรียนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ไม่มีเด็กผู้ชายแม้แต่คน เดียว คณะกรรมการคงจะต้องแยกประเภท เพื่อให้เด็กผู้ชายมีโอกาสและมีกำลังใจในการใส่ใจกับการใช้ภาษา ภาษาไทยถือ เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ นอกจากจะใช้ติดต่อกันแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวที่สำคัญของคนในชาติ ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า "ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ และไม่มีสิ่งใดที่ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน เท่ากับพูดภาษาเดียวกัน"

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า คนไทยเป็นชาติที่มีภาษาและตัวอักษรเป็นของตัวเองตั้งแต่โบราณ แสดงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมสูงส่งและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นคนไทยจึงควรภาคภูมิใจที่ชาติไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ และจะยั่งยืนต่อไปหากทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทย และมีพระราชดำริให้คนไทยช่วยกันรักษาภาษาไทย

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทย เมื่อครั้งที่เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายปัญหาการใช้ภาษาไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ว่า มีการใช้คำฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายจริง ออกเสียงไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ภาษาไทยคงจะทรุดโทรม ภาษาไทยเป็นมรดกที่ตกทอดที่มีค่า จึงทรงขอให้บรรดานิสิตและทุกคนมีหน้าที่รักษาและส่งเสริมภาษาไทย" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้พบว่าเด็กจำนวนมากให้ความสำคัญต่อภาษาแม่ หรือการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องน้อยลง จนบางคนไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาไทยที่ ถูกต้องได้ สาเหตุหนึ่งคือโลกเรามีการเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสารมากขึ้น และรับวัฒนธรรมโดยไม่มีการกลั่นกรอง หากไม่เรียนรู้ความละเอียดอ่อนในความแตกต่างของวัฒนธรรม จะทำให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ มากขึ้นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมาผสมกับภาษาไทย ทำให้การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การใช้ภาษาไทยได้ รับผลกระทบ ทำให้เกิดภาษาที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะราชบัณฑิตยสถาน จึงต้องเผชิญความท้าทายในการแก้ปัญหานี้ แต่ก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตทางภาษาเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องอื่น อย่างไรก็ตาม การสอนภาษาไทยถือเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้คนในชาติติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาไทยในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง และสามารถสืบทอดมรดกทางภาษาที่มีการใช้อย่างถูกต้อง
นาย อภิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า จากประสบการณ์ของตัวเองที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศกว่า 10 ปี และจำได้ว่าก่อนไปต่างประเทศ พ่อได้ย้ำตลอดว่าจะต้องไม่ลืมภาษาไทย และการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สำคัญคือ การอ่าน ดังนั้นการสนับสนุนการอ่านและสนับสนุนสื่อที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับคนแต่ละ วัยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการรักษามรดกของชาติ รัฐบาลกำลังผลักดันให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และมีโครงการที่จะสนับสนุนส่งเสริมตั้งแต่เด็กเล็ก โดยเป็นการทำงานร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส่งเสริมการอ่านตั้งแต่เด็กเล็ก และจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับทุกวัย เพื่อส่งเสริมการอ่าน
คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 กล่าวว่า ราชบัณฑิตยสถานได้ริเริ่มมอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญให้แก่นักแสดงที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชนมาตั้งแต่ปี 2550 โดยบริษัทผู้จัดละคร 10 บริษัท ได้ส่งนักแสดง 22 คน เข้าคัดเลือก
" คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการออกเสียงที่สะกดคำที่ถูกต้อง เช่นการออกเสียงตัว ร รวมทั้งการเปล่งเสียงได้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ สามารถดึงคนดูให้คล้อยตามไปกับบทบาทได้ เช่น "ป๊อก" ปิยธิดา รับบทคุณหญิงในเรื่องนางทาส การพูดจาต้องดูเป็นผู้ดี ก็สามารถเปล่งเสียงไปตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้นายกฯ ฝากว่า นอกจากแจกรางวัลให้นักแสดงแล้ว ควรจะแจกรางวัลประเภทพิธีกรและนักร้องด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ราชบัณฑิตตั้งใจจะดำเนินการอยู่แล้ว แต่คงไม่พร้อมแจกในปีหน้า" คุณหญิงกุลทรัพย์ กล่าว
น.ส.ปิยธิดา กล่าวว่า อยากให้เยาวชนใช้ภาษาไทยให้ ถูกต้อง เรามีภาษาของตัวเอง ขณะที่หลายประเทศอยากมีภาษาของตัวเองแต่กลับไม่มี เพราะฉะนั้นต้องภาคภูมิใจและใช้ภาษาให้ถูกต้อง โดยส่วนตัวจะเข้มงวดกับการพูดให้ถูกต้องอย่างมาก เมื่อต้องแสดงจะทำการบ้านก่อนทุกครั้ง

Friday, May 22, 2009

5ส.เป็นเหตุเอกสารชาติหาย

จากการสัมมนา “อนุรักษ์ทันเวลา รักษ์คุณค่ามรดกไทย” เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายปรารพ เหล่าวานิช รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าข้อมูลเอกสารสำคัญต่าง ๆ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติกำลังประสบปัญหาชำรุด ทั้งจากน้ำท่วมทำให้เกิดเชื้อรา และปลวกกินเอกสาร และยังพบว่าหน่วยงานราชการหลายแห่งส่งเอกสารสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ ประวัติศาสตร์อย่างไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้ตระหนัก ถึงการรักษาเอกสารสำคัญของชาติ

นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผอ.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการ 5 ส. คือ สะสาง สะอาด สะดวก สุขนิสัย สุขลักษณะ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การจัดเก็บเอกสารสำคัญขาดความสมบูรณ์ โดยหน่วยราชการถือโอกาสทิ้งข้อมูล รูปภาพ และเอกสารจนเกือบหมด โดยไม่ตรวจสอบว่ามีความสำคัญหรือไม่ แตกต่างจากสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสั่งให้เก็บเอกสารราชการเป็นอย่างดี ทำให้ยุคดังกล่าวมีเอกสารจดหมายเหตุที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ตนจะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอนายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม โดยตั้งความหวังไว้กับร่าง พ.ร.บ.จดหมายเหตุแห่งชาติ ฉบับใหม่ ที่มีข้อกำหนดบังคับให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องส่งมอบเอกสารสำคัญที่เกี่ยว เนื่องกับประวัติศาสตร์ให้สำนักหอจดหมายเหตุฯ.

"จุรินทร์"จี้รร.ปลอดบุหรี่ชี้เป็นก้าวแรกยาเสพติด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว. ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ว่า ตนอยากฝาก นโยบายที่ต้องการให้สถานศึกษาทุกสังกัดเร่ง นำไปปฏิบัติคือ การจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมใน 3 ด้าน คือ 1.ประชาธิปไตย 2.คุณธรรมจริยธรรม และ 3.แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสพท.ต้องช่วยกำกับดูแล ซึ่งหากโรงเรียนใดดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับประทับตราเป็น “โรงเรียน 3 ดี (3D)”

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า การต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษานั้น โรงเรียนจะต้องมีแผนดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ซึ่งต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาร่วมโครงการ ด้วย แต่สิ่งสำคัญคือ ผู้บริหารจะต้องยอมรับความจริง และไม่ปิดบังว่าโรงเรียนของตนมี นักเรียนเท่าใดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยไม่ต้องกลัวว่ามีจำนวนมากแล้วจะถือเป็นความผิดเหมือนในอดีต ตนจึงอยากให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งเปิดเผยข้อมูลจริงออกมา เพื่อจะได้เริ่มนับหนึ่งในการแก้ปัญหา รวมทั้งจะได้กำหนดตัวชี้วัดด้วยว่าในปีต่อไปจะต้องมีนักเรียนที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติดลดลงอย่างไร เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ปัญหา ยาเสพติด ตนไม่อยากให้มองเพียงแค่กัญชา เฮโรอีน หรือยาบ้าเท่านั้น แต่อยากให้มองไปที่บุหรี่ซึ่งเป็นต้นตอที่จะนำไปสู่ยาเสพติดประเภทอื่นที่ รุนแรงมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงอยากให้ครู และผู้บริหารเคร่งครัดเป็นตัวอย่างที่ดีโดยทำให้ โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง.

สกศ.ปฏิเสธมุบมิบแก้กฎหมายการศึกษา

รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยภายหลังเข้าพบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ว่า ตนได้นำเสนอร่างการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ที่จัดทำโดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่มี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นประธาน ต่อ รมว.ศธ. ซึ่ง รมว.ศธ.ได้พิจารณาและมอบหมายให้กลับไปปรับปรุงรายละเอียดบางประการ ก่อนจะนำข้อสรุปเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.) ที่มี รมว.ศธ.เป็นประธาน เพื่อพิจารณาในวันที่ 4 มิ.ย.นี้

รศ.ธงทอง ยังได้กล่าวถึงกรณีที่สหภาพครูแห่งชาติ ไม่พอใจการแก้ไขกฎหมายหลักทางการศึกษา 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ว่า การแก้ไขกฎหมายทั้ง 3 ฉบับเป็นไปตามมติของที่ประชุม กกศ. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ในมาตราที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เพื่อรองรับการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ดังกล่าว ไม่ได้มุบมิบแก้ไขกฎหมายทั้งฉบับอย่างที่องค์กรครูวิตก อีกทั้งประเด็นที่มีการแก้ไขก็ผ่านการพิจารณาและรับความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้องในหลายเวทีแล้ว ดังนั้นจึงขอให้องค์กรครูสบายใจได้ แต่หากองค์กรครูยังกังวลก็สามารถไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในการประชุมสภาการ ศึกษาที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 29-31 พ.ค.นี้ได้ เพื่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะได้นำความเห็นที่ได้มาประมวลต่อไป

ด้าน นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนได้กำชับไปว่าในการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ หลังจากการปฏิรูปการศึกษารอบแรกที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องโครงสร้าง ซึ่งก็ไม่ถือว่าผิด แต่ 10 ปีหลังจากนี้ควรต้องมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก โดยจะต้องมีการจัดทำตัวชี้วัด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาตามที่ตั้งไว้ โดยให้ครอบคลุมการศึกษาทั้งระบบและครบวงจร ทั้งในส่วนของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในการประชุม กกศ.วันที่ 4 มิ.ย.นี้น่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมด.